חברה, תפסיקו עם ה"אם"

הנה שתי תגובות על הקטע על השואה ששודרה במוצ"ש:

מרשת נמסר בתגובה: "אנו מתנצלים אם מי מצופי 'מצב האומה' נפגע מהתבטאויות כאלה או אחרות שנאמרו בתוכנית. 'מצב האומה' היא תוכנית סאטירה, וככזו, לעתים היא עשויה לפגוע ברגשות הציבור, על אף שכמובן, אין זו מטרתה או כוונתה".

וגם

ממערכת "מצב האומה" נמסר בתגובה: "ראשית, חבל שמבקר המדינה לא קרא את מה שהוא עצמו כתב – עוד במהלך התכנית התנצלנו בפני מי שעלול להיפגע מהדברים. לגופו של עניין – מובן שלא נעשה כאן שימוש ציני באסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי, אלא סאטירה על ההבדל בין יהדות אשכנז ליהדות ספרד, בהקשר של השואה.

מה זה "אם"?

מה "אם"?

בוודאי הייתה פגיעה. בוודאי היו נפגעים, נעלבים. ידעתם את זה והתנצלתם. אז בפעם הבאה תגידו/תגיבו כך

"אנו מתנצלים בפני הנפגעים מדברינו-צחוקנו".

מה קשה להגיד.להגיב ככה ולא איזה 'כאילו'?

^

אני הייתי מבקש שקודם יתנצל ויחזור בו

הנה ההודעה שיצאה אבל לדעתי, היה מקום לתבוע שהניצב יתנצל ויחזור בו מדבריו ואם לאו, אז יש מקום לדרוש את הדחתו:

"התופעה שקצין משטרה מציג מידע כוזב לוועדה של הכנסת היא תופעה פסולה, ממש נורמה עבריינית ועומדת בסתירה מוחלטת לתפקידיה וסמכויותיה של המשטרה ולהוראות החוק. התנהלות זו מערערת את אחד מעמודי התווך של המשטר הדמקרטי שהוא הפיקוח של הכנסת על פעולות הרשות המבצעת, ובכללה משטרת ישראל".

יו"ר מטה ארגוני המקדש עו"ד אביעד ויסולי, פנה אל השר לבטחון פנים בדרישה שיורה על הדחתו של מפקד מחוז ירושלים במשטרה יוסי פריינטי, עקב מצגים כוזבים שהציג בפני וועד הפנים שדנה בעניין תפילות יהודים בהר הבית.

ביום 8.5.13, קיימה ועדת הפנים של הכנסת ישיבה בנושא עליית יהודים להר הבית. בישיבה השתתף ניצב יוסי פרינטי, ממ"ז ירושלים, אשר ייצג את משטרת ישראל. ולדברי ויסולי, "מפרוטוקול הישיבה עולה כי ניצב פרינטי הציג מספר מצגים כוזבים מהותית בפני ועדת הפנים".

פריינטי מצוטט בדבריו בוועדה כאומר ש"משנת 67' עד היום כל ממשלות ישראל אסרו על תפילת יהודים בהר הבית." בנוסף טען פריינטי ש"היו לאורך השנים הרבה בג"צים, שעתרו על הנושא הזה. בכולם בג"ץ קיבל את עמדת המשטרה." טענה אחרת של פריינטי שגם לגביה נטען שפריינטי שיקר, נוגעת למספר המבקרים היהודים שם ביום.

לדברי ויסולי, "דבריו של ניצב פרינטי על כך שכל ממשלות ישראל אסרו על תפילות יהודים בהר הבית הן שקר מוחלט. לא היה ולא נברא". " בכך הטעה ניצב פרינטי את ועדת הפנים של הכנסת והמציא עשרות החלטות ממשלה בנוגע לזכות התפילה של יהודים בהר הבית שלא היו ולא נבראו".

בקשר לדברי פריינטי אודות הכרעות בג"ץ בענין תפילת יהודים בהר הבית קובע ויסולי כי דבריו הם "שקר מפגיע". "עמדת המשטרה בכל הבג"צים בנושא תפילת יהודים בהר הבית היתה שיש לאסור על יהודים להתפלל בהר הבית באורח גורף, תמידי ולחלוטין. בג"ץ לא קיבל את עמדת המשטרה בנושא זה. מאז שנת 1993 פסק בג"ץ ביותר מעשרה (10!) פסקי דין סופיים וחלוטים את ההיפך הגמור: "לכל יהודי הזכות לעלות להר-הבית, להתפלל עליו, ולהתייחד עם בוראו. זהו חלק מחופש הפולחן הדתי".

בנוסף לכך גם דבריו של ניצב פרינטי כי "אין יותר מ-10, 15, 20 יהודים שמגיעים ביום להר הבית", הם בפשטות מצגים כוזבים לחלוטין לוועדת הפנים של הכנסת, וסותרים מפורשות את דבריך כשר הממונה עליו". לדברי ויסולי, "מספר היהודים העולה להר הבית גדול פי כמה וכמה מהמספרים שננקבו על ידי ניצב פרינטי בועדת הפנים של הכנסת. יתרה מכך – רק בשבוע האחרון מנעה המשטרה ממאות יהודים לעלות להר הבית, ובחול המועד פסח וסוכות, עלו מאות יהודים מידי יום להר הבית. בכך הטעה ניצב פרינטי את ועדת הפנים של הכנסת בדבר מספר היהודים העולים להר הבית".

ויסולי מציין בחומרה את "התופעה שקצין משטרה מציג מידע כוזב לוועדה של הכנסת היא תופעה פסולה, ממש נורמה עבריינית ועומדת בסתירה מוחלטת לתפקידיה וסמכויותיה של המשטרה ולהוראות החוק. התנהלות זו מערערת את אחד מעמודי התווך של המשטר הדמקרטי שהוא הפיקוח של הכנסת על פעולות הרשות המבצעת, ובכללה משטרת ישראל".

"שלטון החוק מחייב שהמשטרה תדיח כל קצין אשר נתפס בהצגת מידע כוזב לכנסת". מסיים ויסולי ודורש ש"לאור האמור לעיל, הינך מתבקש בזאת להדיח לאלתר את ניצב יוסי פרינטי על שהציג מצגים כוזבים ביודעין ובאופן חמור, והטעה את ועדת הפנים של הכנסת".

מצורפת פניית עו"ד ויסולי לשר הבט"פ. (במספר פורמטים, לנוחיותכם).

לפרטים וראיונות:
עו"ד אביעד ויסולי, 050-5791746

^

על ט"ו באב וכרמי שילה

הגיגיו של תושב שילה, עמיאל דוידסון:

המקור התנ"כי למחולות בכרמים הינו בספר שופטים. "הנה חג לה' בשילה מימים ימימה".
מקור נוסף למחלולות וכרמים מופיע בירמיהו פרק ל"א פסוקים ג-ד. שני פסוקים סמוכים, האחד מדבר על תפים ומחולות, והפסוק שלאחריו מדבר על נטיעת כרמים, שמסתיים, אגב, בפועל עם שרש ח.ל.ל.
"עוד תעדי תפיך, ויצאת במחול משחקים. עוד תטעי כרמים, בהרי שמרון; נטעו נטעים, וחללו"

במשנה בסוף מסכת תענית יש את המשנה הידועה "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאין בכלי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לו. וכל הכלים טעונין טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים".

בתחילה חג זה בשילה ומאוחר יותר בירושלים. מה יש בתאריך זה שבסביבת המשכן / מקדש עושים חג?
בניגוד למה שקראתי במעייני הישועה, לא נראה לי שזה חג סיום הבציר, אלא להיפך. חג תחילת הבציר. בספר במדבר, בפרשת המרגלים, הם חוזרים בתשעה באב ועל זמן זה נאמר "והימים ימי בכורי ענבים".
מדובר על אזור הררי. חברון.

בהרים, הענבים מבשילים בדיוק בתאריך זה, לעומת הענבים בשפלה ובחבל לכיש מבשילים הרבה לפני כן.
בתחילת הבציר יש את… הבאת הביכורים!!!

במשנה במסכת ביכורים מובא כי הרחוקים מירושלים מביאים צימוקים וגרוגרות, ואילו בסביבת ירושלים מביאים ענבים.
הבאת הביכורים מתחילה בחג השבועות ומסתיימת בחג הסוכות. (אגב, הביכורים שמובאים בחג השבועות הם "ביכורי קציר חטים". אין אף פרי משבעת המינים המבשיל כה מוקדם)

מקור נוסף במשנה המזכיר את המחולות בכרמים הוא המשנה במסכת כלאיים פרק ד' משנה ב'. "איזהו מחול הכרם? בין כרם לגדר…"

התפארת ישראל מפרש "מחול הכרם – עשוי למחולות הנשים", גם תוספות אנשי שם (מופיע במהדורות מסויימות) כותב "ששם היו מרקדות הנשים וראיה מבנות שילה וכו'".

כאן אנחנו מוצאים שאפילו הכרמים היו נטועים בצורה כזו עם מקום לריקודי הנשים!

אני מצאתי מקור יותר קדום למחולות הנשים.

דברים פרק כ' פסוק ו' "ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו"

רשי מפרש "לא פדאו בשנה הרביעית שהפירות טעונין לאכלן בירושלים או לחללן בדמים"
מה שקשה עם פירוש זה הוא שלכתחילה צריך להעלות את הפירות לירושלים, ורק בדיעבד פודים את הפירות ומחללים אותם על כסף, אז כיצד זה התורה משתמשת בפועל שבדיעבד כמטבע לשון על לכתחילה?!

הרמב"ן כותב "שלא באה השנה הרביעית כי המנהג בכרם בבוא תבואתו שיחולו שם וילכו בו בחלילים", משלים את פירושו הוא האבן עזרא שכותב "ולא חללו – מגזירת חלילים. שכן היה מנהגם לחול בכרמים"

ובכן, אנחנו רואים שכבר בערבות מואב, לפי האבן עזרא והרמב"ן, התורה רומזת לנו על מחולות בכרמים – לכשיכנסו לארץ.

ואם ניקח את לשון האבן עזרא והרמב"ן שמשתמשים במילה "חלילים", נוכל לקשר את זה שוב להבאת הביכורים.
"החליל מכה לפניהם עד שיגיעו להר הבית". (בכורים פרק ג' משנה ד')

ואם אמנם חג ט"ו באב הינו חג הביכורים, נבין למה במשנה בתענית כתוב "כל הכלים טעונין טבילה". שהרי אסור להכנס להר הבית עם בגדים טמאים בטומאות מסויימות.

אסיים בתפילה שכשם שזכינו לקיום נבואות ירמיה הנביא: "עוד אבנך ונבנית, בתולת ישראל: עוד תעדי תפיך, ויצאת במחול משחקים. עוד תטעי כרמים, בהרי שמרון; נטעו נטעים, וחללו", כך נזכה להגשמת המשך הנבואה: "כי יש-יום, קראו נצרים בהר אפרים; קומו ונעלה ציון, אל ה' אלקינו".

^

עליבות הימין

עליבות הימין

ישראל מידד ואלי פולק

במידה ניכרת, מצטיירת התקשורת הישראלית העכשווית כממוקמת שמאלה למרכז. מישהו התלוצץ פעם שלו נערכה הצבעה רק בקרב עיתונאים, מרצ הייתה המנצחת הגדולה ואחריה הקומוניסטים במקום השני. וזוהי אינה הגזמה. ההטיה הרעיונית שממנה נהגו להתעלם או לפטור אותה כסקרנות טבעית שיש לליברלים וחסרה לאנשי הימין, כפי שהסביר בעבר לכתבים ראש רשות השידור דאז מוטי קירשנבאום, היא כעת ברורה ושקופה בעליל.

ח"כ שלי יחימוביץ', כיום יו"ר מפלגת העבודה ולשעבר מגישה בקול ישראל ובטלוויזיה, הודתה כי הצביעה לחד"ש בבחירות של 1999. ה"פוסט-ציונות" שפותחה בשבועונו של אורי אבנרי "העולם הזה", באה לידי ביטוי שאינו מותיר מקום לספקות בעיתון "הארץ" במאמרו של גדעון לוי ב-4 ביולי: "יום אחד העם הפלסטיני יתקומם על כובשו; הלוואי שהיום הזה יגיע מהר… כמו במשטרי עוולה ורוע אחרים, שסופם תמיד ליפול, גם סופו של המשטר הזה ליפול…לעתים המשטרים הללו נופלים בעקבות שפך דם נורא, כמו בסוריה, לפעמים הם נופלים מעצמם, כעץ תמיר שגזעו נרקב, כמו שהיה בברית המועצות, בדרום אפריקה ובמזרח אירופה. יום אחד כל זה יקרה, אין דרך אחרת. מוטב שהיום הזה יבוא במהרה, חבל שטרם הגיע".

ואילו התיעוב של "ידיעות האחרונות" כלפי בנימין נתניהו היא כל כך לא רציונלית, שהעיתון פרסם סיפור פיקטיבי לחלוטין על קומיקאית בדואית. אולי החלקים "האנטי- ביביים" ברפרטואר הסטנדאפ שלה הם שפיתו אותו לפרסום הנלעג.

אבל זה לא תמיד היה כך. השמאל לא תמיד שלט בשיח התקשורתי, ולא היה לו הכוח לקבוע סדר יום אז כמו היום לעמוס שוקן או לנוני מוזס. הדמויות המרכזיות בציונות היו עיתונאים, רבים מהם ימינה למרכז, כמו בנימין זאב הרצל, מקס נורדאו וזאב ז'בוטינסקי, וגם אנשים מן השמאל הלאומי דוגמת ברל כצנלסון. "מעריב" עד 1970 היה ביתם של ותיקי התנועה הרוויזיוניסטית. הרצל רוזנבלום, עורכו של "ידיעות אחרונות" במשך שלושה עשורים עד 1980, היה עמיתו של ז'בוטינסקי וחתם על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל כנציגם של הרוויזיוניסטים.

האירוע המציין את שליטת השמאל בתקשורת נשלל משמואל שניצר, בעל טור בכיר ועורך ב"מעריב", פרס ישראל לעיתונות בשנת 1997 בזכות על עשרות שנים של עיסוק במקצוע ועל כתיבת אלפים רבים של מאמרים, בגלל מאמר אחד על יהודי אתיופיה.

זה היה סופו של עידן.

הממשלה מממנת רק את הצד "הנכון" של מלחמת התרבות

מדוע אפוא נראה כי המחנה הלאומי, הדתי והחילוני, למרות כשרונותיו והמספר ההולך וגדל של הנמנים עליו, עדיין מוכיח כי לא הצליח לאתגר את האגף הפוסט-ציוני השמאלי, כשזה מגיע לעיתונאות ותרבות התקשורת? משבר זה אפילו ברור יותר במהלך השבוע האחרון. לפני כשנה קנה איש ימין וציוני נלהב, שלמה בן-צבי, את הזכויות על העיתון "מעריב". אבל נראה כי אין לו מימון מספיק, או לא חזה נכונה את עלות החזקתו של עיתון, וספק אם ישרוד את המשבר הנוכחי שבו הוא נתון. זאת ועוד, דווח כי עיתון ציוני יומי נוסף, "מקור ראשון", גם הוא בבעלותו של בן-צבי, נמצא במצוקה כלכלית, וחלק מכותביו אינם מקבלים את שכרם זה חודשים.

האתר הסאטירי "לאטמה" (בערבית – "סטירת לחי"), שנוסד על ידי סגנית העורך האחראי ב"ג'רוזלם פוסט" קרוליין גליק, ונערץ על ידי רבים בכל רחבי העולם בשל הצד הקומי שלו, נקלע למצוקה כספית חריפה. כפי שדווח בחדשות, כספו של אתר "לאטמה" הולך ואוזל, וסביר להניח כי ייסגר עד סוף החודש, אלא אם כן ניתן יהיה למצוא לו מקורות מימון חדשים.

בשנים האחרונות התנהל משא ומתן בין רשות השידור ובין "לאטמה", אולם רשות השידור, גם לאחר שנתיים, לא הצליחה להחליט האם לספק לציבור הישראלי תוכנית סאטירית שתציב אלטרנטיבה ותתמודד בהצלחה עם ערוץ 2 והתוכנית הסאטירית השמאלנית פוסט-ציונית שלו – "ארץ נהדרת".

בראש משרד התרבות של ישראל ניצבת בארבע השנים האחרונות ח"כ מהליכוד לימור לבנת, והיא ממשיכה למלא תפקיד זה גם בממשלה הנוכחית. ב-2012 חילק משרדה כ-100 מיליון ש"ח כתמיכה בעשרות תיאטראות ומוסדות תרבות אחרים, שמרביתם מתבוססים בסדר יום שמאלני. כפי שניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד, הנמענים הגדולים של המימון הינם תיאטרון "הבימה" (21 מיליון ש"ח), תיאטרון "הקאמרי" (12 מיליון ש"ח) ותיאטרון "בית ליסין" (11 מיליון ש"ח). גם שירות הסרטים הישראלי ממומן על ידי משרד התרבות. האם מוגזם לבקש שהגב' לבנת תמצא דרך לתמוך באתר "לאטמה" ולשמור אותו בחיים? האם אין הם סמל תרבותי חשוב דיו לישראל?

רק בדצמבר האחרון, ממשלת ישראל, הנשלטת על ידי הליכוד ומפלגת "ישראל ביתנו" הימניות, חילקו בנדיבות סכומים שהסתכמו ב-100 מיליון ש"ח לזכייני השמאל, ערוץ 10 וערוץ 2, ולתוכניות השולטות בטלוויזיה. ערוץ 10 איים בסגירה, וראש הממשלה נתניהו נבהל ונכנע ללחץ תקשורתי. אבל אין לחץ תקשורתי אמיתי כדי להציל את מקור ראשון ו"מעריב", או את "לאטמה". אחרי ככלות הכל, אין הם שייכים לצד "הנכון" של הסצנה התרבותית.

המחנה האנטי-ציוני של השמאל הקיצוני יודע להילחם. תחנת הרדיו "גלי ישראל", המשדרת בעיקר לאזור יהודה ושומרון, ספגה שלוש עתירות לבג"ץ שהגישה תנועת "גוש שלום" בדרישה לסוגרו. כל עתירותיה נדחו, אך ההוצאות הנדרשות כדי להפריך את העתירות הם נטל כלכלי על התחנה. "גוש שלום" יכול לרשום הצלחה נוספת במלחמת התרבות המתמשכת שלה נגד כל מה שנודף ממנו ריח של ציונות.

ההשתלטות הפוסט-ציונית על התרבות שלנו אינה רק תוצאה של אי-יעילות ממשלתית, אלא גם נעוצה עמוק בשורשים של מחנה הימין בארץ ובחו"ל. אין תמיכה יהודית מוסדית משמעותית בתרבות ציונית. העובדה שאפשר לציין רק אדם אחד, שלמה בן-צבי, שהיה מוכן לנסות ולהציל את הפרסומים השונים, החל מכתב העת "נקודה" שכבר אינו קיים, דרך "הצופה" שמוזג עם "מקור ראשון", ועכשיו "מעריב" – היא תעודת עניות לפילנתרופיה של המחנה הלאומי.

שלדון וד"ר מרים אדלסון עומדים מאחורי העיתון היומי הציוני המצליח "ישראל היום". הפוסט-ציונים היו מאוד יצירתיים בתגובתם. העיתון זכה לביקורת כמעט יומיומית על היותו "ביביתון", כלומר שופרו של ראש הממשלה. חקיקה כבר הונחה על שולחן הכנסת בניסיון לסגור את העיתון בטענה שבעליו אינו תושב קבע במדינת ישראל. כל הפעילות הזו אינה נחשבת בעיניהם פגיעה בחופש הביטוי. אדרבא, האשמה המוטחת בכל מי שמותח ביקורת על השמאל.

האמת העצובה היא שכשהדברים מגיעים לתקשורת, המחנה הציוני הוא עני, פניו התרבותיות חיוורות והתורמים לו כמעט שאינם בנמצא.

* המאמר פורסם באנגלית ב"ג'רוזלם פוסט".

לסיים תקופת הנמכת קומה וזהות של היהודי בהר הבית

רשימה משלי שהתפרסמה באתר מראה:-

ההר קודם לבית

ישראל מידד

יצאנו מתקופת "שלשת השבועות" שבין צום י"ז בתמוז לבין יום תשעה באב, שבה מתחדדים הזכרונות מן העבר הרחוק על כיבוש העיר ירושלים וחורבן המקדש, גלות ושלטון זר. חיילי רומי הכניעו את העיר, וכעבור כ-60 שנה שוב התגברו על לוחמיו של בר-כוכבא ומתחם המקדש נחרש. בתקופה זו עולה כמובן רף התודעה בדבר המקדש והחורבן.

במשך אלפיים שנה זכרון המקדש לא נשכח ולא נזנח. יתר על כן: כאשר ב-1917 זכה הלורד רוטשילד לקבל מידי הלורד בלפור את ההכרזה על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, הרי שבאוזני "עמך ישראל" היו הדברים הד לדברי כורש (עזרא א:ג): "… מִי בָכֶם מִכָּל עַמּוֹ יְהִי אֱלֹהָיו עִמּוֹ וְיַעַל לִירוּשָׁלַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה", ובהמשך: "וְיִבֶן אֶת בֵּית ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלָם."

גם בדורות הבאים, בניין הבית מחדש נקבע כסמל לעצמאות ישראל. הספרות הרבנית וההלכתית קיבעה בתודעה מה שהוגדר כמנהגים של "זכר למקדש" שנועדו לשמר סמל זה. בשנת 364 לספירה החלו, באישור הקיסר יוליאן הכופר, לבנות מחדש את הבית, וכעבור 1500 שנה, כלל תיאודור הרצל בספרו "אלטנוילנד" תיאור של "בנין ענק מלא הוד, שהאיר בלבנת זהר ובכתם פס; גגו נשען על עמודי שיש, יער של עמודים, ועל כל עמוד כותרת זהב. ולב פרידריך נפעם בשמעו מפי דוד את המלים: זה בית המקדש" (ספר חמישי, I). בתקופת המנדט, מנעו הבריטים מן היהודים להתקרב להר הבית, בעוד שהערבים התבססו בחצר החראם ומשם יצאו למסעות רצחניים. היהודים נאלצו להסתפק בסמטת הכותל המערבי כשהם מחוסרי זכויות ומחוסרי מחיצות ושופרות.

בעקבות מלחמת ששת הימים שוב פרצה החוצה אותה שאיפה "לחדש ימינו כקדם", אבל "אפיק ההר" נחסם. ממשלות ישראל החליטו שיהודי לא יתפלל בהר הבית (ובמשך חודשים נאלצו יהודים אף לשלם, עד ששבתי בן-דב עתר לבג"ץ). זאת, למרות ההגנה על חופש הדת המעוגנת בחוק העונשין פרק ח' סימן ז' שהוא חוק "חילוני" לכאורה, ועל אף מה שנאמר בחוק השמירה על המקומות הקדושים כי "המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני…כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה…או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות". לכאורה, קיימת כאן סתירה שצפוי שכל שוחר זכויות אדם ליברלי יתקומם נגדה: על יהודים חל איסור לכבד בטקס דתי כלשהו את המקום המקודש להם ביותר מבחינה דתית. יתירה מכך, כל ההרכבים של שופטי הבג"ץ במשך ארבעה עשורים גיבו בפועל את הגישה שדווקא בגלל "רגישות" המקום, "מותר" לערבים לגרום פרובוקציות, לחולל מהומות ולהתנהג באלימות במטרה להצר את זכויותיהם של היהודים. מצב זה אינו רק מתסכל אבל גם מבלבל. למעשה, את קנאות המוסלמית "מבינים" ואף "סולחים" לה ובפועל – "מצדיקים" אותה.

לאחרונה, התפרסמה ידיעה שמדינת ישראל והוותיקן הגיעו להסכם היסטורי. הידיעה, המופיעה באתר הרשמי של מסדר הפנקיסטים, מבשרת כי "החדר העליון" במתחם הר ציון, הנחשב למקום קדוש נוצרי שבו על פי אמונתם נערכה "הסעודה האחרונה" של ישו, שהייתה בעצם "סדר פסח", ייפתח לטקסי פולחן ולתפילות. כמו בהר הבית, הריבונות היא בידי ישראל והניהול יהיה הפעם של הפנקיסטים. ביתר חלקי המבנה, יהודים ילמדו ויתפללו כרגיל.

מתברר כי בהר ציון מסתדרות ביניהן שתי דתות, וגם במערת המכפלה בחברון מסתדרות ביניהן שתי דתות. לעומת זאת בהר הבית, היהודי הוא עדיין ה"אחר", והוא חי את החורבן. הממשלה נגדו, בית המשפט העליון אינו כל כך מסייע, אגודות להגנה על זכויות אדם אינן תומכות, העיתונות צובעת כל ניסיון לממש זכויות דתיות של יהודים בצבעים של קיצוניות, בעוד שהמוסלמים מבצעים פרובוקציות בדרישה שהיהודי יישאר למטה, בכותל, ו"ינמיך" את זהותו האישית, הדתית והלאומית.

נוכח מצב זה, ובנתוני התודעה הציבורית של אזרחי מדינת ישראל כפי שמעידות תוצאות הסקר של "מאגר מוחות" מן ה-11.7.2013, המהלך הנכון למימוש זכויותינו כיהודים על הר הבית מורכב משניים. האחד, כשמו כן הוא: ההר קודם לבית. יש להבטיח שההר פיזית יהיה שלנו, וזה כולל ארכיאולוגיה, נוכחות של סיורים וביקורים, לחץ על גורמי הביטחון, והשתדלות אצל הנבחרים והממונים בכנסת ובמוסדות השלטון. והשני, על משקל "ההתנחלות בלבבות", יש לפעול כדי לקרב את הר הבית לעם על כל רבדיו, בחינוך, בהסברה, בתוכניות הכשרה, ובדחיית התעמולה של "הכחשת ירושלים והמקדש" שמנהלות תנועות איסלאמיות קיצוניות.

מתברר כי בהר ציון שתי דתות מסתדרות, וגם במערת המכפלה בחברון שתי דתות מסתדרות. אבל בהר הבית, היהודי הוא עדיין ה"אחר", והוא חי את החורבן.

הממשלה נגדו, בית המשפט העליון אינו כל כך מסייע, אגודות להגנה על זכויות אדם אינן תומכות, העיתונות צובעת כל ניסיון לממש זכויות דתיות של יהודים בצבעים של קיצוניות, בעוד שהמוסלמים מבצעים פרובוקציות בדרישה שהיהודי יישאר למטה, בכותל, ו"ינמיך" את זהותו האישית, הדתית והלאומית.

נוכח מצב זה, ובנתוני התודעה הציבורית של אזרחי מדינת ישראל כפי שמעידות תוצאות הסקר של "מאגר מוחות" מן ה-11.7.2013, המהלך הנכון למימוש זכויותינו כיהודים על הר הבית מורכב משניים. האחד, כשמו כן הוא: ההר קודם לבית. יש להבטיח שההר פיזית יהיה שלנו, וזה כולל ארכיאולוגיה, נוכחות של סיורים וביקורים, לחץ על גורמי הביטחון, והשתדלות אצל הנבחרים והממונים בכנסת ובמוסדות השלטון. והשני, על משקל "ההתנחלות בלבבות", יש לפעול כדי לקרב את הר הבית לעם על כל רבדיו, בחינוך, בהסברה, בתוכניות הכשרה, ובדחיית התעמולה של "הכחשת ירושלים והמקדש" שמנהלות תנועות איסלאמיות קיצוניות.

^

הכיוון הוא הפוך ויש לנו בעיה עם "גבולות 1967"

אם כל הכבוד לנסיונות להאשים את האיחוד האירופאי בדברים חמורים – ובאמת האיחוד כן אשם בכמה דברים יותר מחמורים, אני מפנה את תשומת לבכם, רבותיי, להסכמי אוסלו בקשר לתפיסה של "גבולות 67:-

Article IV
Jurisdiction
Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim period.

ובעברית:

סעיף 4
תחום שיפוט

תחום שיפוטה של המועצה יכסה שטחי הגדה המערבית ורצועת-עזה, מלבד הנושאים
שיידונו במסגרת המשא-ומתן על מעמד הקבע.
שני הצדדים רואים את הגדה המערבית ואת רצועת-עזה כיחידה טריטוריאלית אחת,
ששלמותה תישמר במסגרת תקופת הביניים.

אז, נכון, יש מו"מ, והגבולות לא קובעו מאז ועד עולם, ואולם, מניסוח זה של השטח דלעיל, ודומני שיראל לא ביטלה את חתימתה על ההסכם הארור הזה, ברור שלערבים (ולידידיהם באיחוד האירופאי) יש יתרון פתיחה חזק ביותר בנוגע ל"קדושת גבולות 1967 למעט כמה תיקונים קלים ועוד, שכ"יחידה טריטוראלית אחת", היא תישמר בתקופת הביניים.

דהיינו, כיוון הקביעה של הגבולות הוא לא מהירדן מערבה,

אלא מהקו הירוק קצת מזרחה.

וזאת מדוע אנו מתנגדים לאוסלו, בין היתר. אבל צריך להיות מודעים לעניין זה, קודם כל, שלא להיות מופתעים ושנית, איך להתווכח חכם.

^

ריבונות לעתיד לבוא

ריבונות לעתיד לבוא | ישראל מידד

12 ביולי 2013

פורסמה על־ידי מערכת 'שבת'

התיעוד ההיסטורי מראשית המנדט הבריטי מגלה כי ראשי היישוב היהודי חששו מדרישת בעלות על הר הבית והותירו אותו בידי הערבים. ייתכן שהוחמצה אז הזדמנות היסטורית

ארבעה ימים לאחר שבריטניה הכריזה מלחמה על האימפריה העות'מאנית, הציונות כתנועה פוליטית המגשימה פרוגרמה מדינית עלתה על שולחן דיוניה של ממשלת בריטניה. בישיבת קבינט ביום 9 בנובמבר 1914 התייחס דוד לויד ג'ורג', שר האוצר, ל"גורלה האולטימטיבי של פלשתינה". תקופה ארוכה היה ג'ורג' מעורב במאמצים לקדם את שאיפות הציונות והוא מסר להרברט סמואל שרצונו לראות את "כינונה של מדינה יהודית בפלשתינה". בערב, לאחר אותה ישיבת קבינט, הופיע ראש הממשלה אסקוויט בסעודה חגיגית של ראש העיר לונדון וציין בשמו שאחת ממטרות המלחמה היא פירוקה של האימפריה העות'מאנית. על מנת לקדם מטרה זו גויס מרק סייקס לפעילות המדינית שבסופו של דבר הסתכמה בהסכם סייקס־פיקו המפורסם.

באחד המהלכים של תיאום העמדות בין המעצמות בעניין עתידה של ארץ־ישראל, יצא סייקס לרוסיה בפברואר 1916 להיוועץ עם שר החוץ הרוסי סרגיי סאזונוב. בטרם עזב נפגש איתו סמואל ודן עמו בתוכנית שנועדה למנוע מצרפת להשתלט על "ארץ הקודש" ובה כלל שרטוט גבולות אפשריים. לפי רונלד סאנדרס בספרו "החומות הגבוהות של ירושלים", כתב סמואל במזכר שמסר לסייקס כי חברון ועבר הירדן לא ייכללו במדינה היהודית שתקום וש"מסגד עומר הופך להיות הדבר היחיד בעל החשיבות העליונה שיש לדון עליו עם המוסלמים". באותו זמן, השר לענייני המושבות רוברט קרו הודיע במזכר לשגרירי בריטניה ברוסיה ובארה"ב: "כשתגיע השעה, והמתיישבים היהודים בארץ־ישראל יתחזקו מספיק כדי להתמודד עם האוכלוסייה הערבית, יורשה להם ליטול את הניהול הפנימי של פלשתין (להוציא את ירושלים והמקומות הקדושים)".

לורד קורזון החזיק בדעה אחרת. בדיון שהתקיים ב־17 באוקטובר 1917, נרשמו מפיו הדברים הבאים:

מסגד עומר, העומד על מקומו של מקדש שלמה, הינו אחד מהמקומות המקודשים של האסלאם… אי־אפשר לחשוב על עתיד כלשהו כאשר המוסלמים יודרו מירושלים… הנבונים בקרב הציונים מוותרים על כל תביעה להחזיר לעצמם את ירושלים כמרכז ובירה של מדינה יהודית הקמה לתחיה, ומקווים רק שתישאר כמין מובלעת בידיים בינלאומיות אם לא בידיים בריטיות.

יש לציין שהמטיף המוסלמי הבכיר ביותר באנגליה עצמה, ח'וואג'ה כמאל אוד־דין, הופיע באספה פומבית ביוני 1917 יחד עם מושיר חוסיין קידאווי, בחסות החברה האסלאמית, כדי לנהל תעמולה נגד אימוץ מדיניות פרו־ציונית בידי הממשלה הבריטית. קידאווי טען ש"פלשתין קדושה יותר עבור המוסלמים מאשר עבור היהודים או הנוצרים". ואוד־דין ציין ש"מקדשו של שלמה הוא מתחת לאדמה ומעליו מסגד גדול… הרי כדי לבנות את בית המקדש מחדש יצטרכו להרוס את המסגד". ברור, על רקע זה, שהבריטים לא יכלו להתעלם מחשיבות הר־הבית כמרכיב בעייתי לשלטונם בירושלים.
שמירה מיוחדת על הר הבית לאחר כיבושו.

שאיפה תודעתית

מיד לאחר כיבוש העיר ירושלים בחנוכה תרע"ח פקד כובש העיר אדמונד אלנבי להעמיד שמירה מיוחדת על הר־הבית. זאת, בהתאם להנחיה שהתקבלה מפקיד משרד החוץ ששירת בקונסטנטינופול שביקשה להראות כי הבריטים "שומרים בצורה מדוקדקת על דת האסלאם והם יכבדו את המקומות המקודשים המוסלמיים". כיתת השמירה המיוחדת הורכבה מחיילים הודים מוסלמים והוראתו של אלנבי הייתה ששום לא־מוסלמי יעבור את שערי הר־הבית מבלי להזדקק לרשות מושל העיר, רונלד סטורס, והמוסלמי האחראי.

בינתיים, שיגר הלורד בלפור מברק אל השריף חוסיין, מנהיג המרד הערבי, אביהם של פייסל ועבדאללה, והודיע להם שהם בני הברית של בריטניה ו"באישור העולם" הם ינהלו את אתרי הקדושה בפלשתין "ללא־עוררין". אשר להר־הבית עצמו, בלפור קבע ש"מסגד עומר ייחשב כעניין מוסלמי בלבד ולא יופקד תחת שום רשות לא־מוסלמית, בעקיפין או במישרין". כך, בסיוע הבריטים, הפך להיות הר־הבית מראשית הכיבוש הבריטי מוקד תסיסה כנגד התנועה הציונית. המטיף של אל־אקצא, מוחמד אל־אפיפי, הגיש עצומה אנטי־ציונית לארה"ב כבר ב־18 בדצמבר 1918, וזו רק דוגמה אחת מני רבות.

כראש ועד הצירים, נאלץ חיים וייצמן בפגישות עם הגנרל אלנבי בארץ באפריל 1918 ולאחר מכן עם הסולטן של מצרים ביולי באותה שנה להתמודד עם "שמועות זדוניות שהפיצו אנטישמים וסוכני האויב" כי כביכול ניתנה לציונים רשות בכתב מטעם הממשלה הבריטית להרוס את מסגד עומר ולהקים על חורבותיו את בית המקדש. הקרבות בין הצבא הבריטי הכובש עם כוחות תורכיה ובני בריתם הגרמנים עדיין מתנהלים במזרח ובצפון והר־הבית משמש כלי־ניגוח בין הצדדים. בדיונים של הקונגרס הערבי בפלשתין שנערכו בחיפה בדצמבר 1920, הובלטה הסיסמא "הגנו על מסגד אל־אקצא!".

נושא בית המקדש בהר־הבית השתלב גם בפרעות בירושלים בפסח תר"פ, כפי שמובא בדבריו של הראי"ה קוק בעיתון "הצפירה" מ־28 ביוני 1920, שבהם אמר שהר־הבית ויתר המקומות הקדושים "כמובן קדושים הם לכל בני ישראל אולם אין לנו כל רצון מעשי לכבוש אותם בכח". בבוא היום, "כל העמים יודו כי המקומות הללו שייכים ליהודים". במכתב אל הגנרל י"ל בולס מיום י"ג סיון תר"פ, הדגיש הרב כי "כל ישראל מאמינים באמונה שלמה שמקום המקדש והר הבית כולו הוא המקום הקדוש הנצחי של ישראל, וגם אם יארכו ימים וזמנים, והמקום יהיה תחת יד זולתנו, סוף כל סוף יבוא לידינו".

התנערות והרחקה

עם זאת, הרב קוק הסתייג מעט מהדברים והתיישר, לכאורה, עם הקו המסורתי שביטא הרב יוסף חיים זוננפלד כשציין:

ויד ד' תגלה את הפלא הגדול שעליו ייבנה עוד בית־מקדשנו בתפארת גדולה…כל דברי [הנביאים] הם על הבית השלישי שאנו מאמינים שייבנה במהרה בימינו. מה שאין אנחנו נכנסים לפנים מן הכותל הוא לא מיעוט זכויותינו ומיעוט קישורינו אל המקום הקדוש הזה, אלא מפני רוב הקישור שלנו אליו.

ממכתבו של הראי"ה קוק כעבור כמה חודשים עולה כי לתפיסתו בית המקדש תופס מקום מרכזי ביותר בתודעת העם אך רק התערבות שמימית היא שתשנה את המצב. הדברים תורגמו והתפרסמו באנגליה ולפי דרישת ההנהלה הציונית היה על הרב לנסח תגובה שכללה פסקאות אלה:

השאיפה להחיות את כל ערכי הקדש בישראל… כוללת היא את החפץ לעשות את ירושלים למרכז להתלמוד הרחב והמסודר לכל התורה בכלל ועם זה להלכות הקדש והמקדש… ואעפ"י שהמוסד הזה כלו הוא תורני טהור, מכל־מקום רמז יש בו לכל העולם כולו שלא יחשבו האומות שיש לנו אפילו רגע של יאוש ח"ו של שכחה מקשור זכותנו במקום המקדש, שהוא אבן הפנה לכל המקומות הקדושים, מקום מקדשנו.

בין השנים 1919־1928 ניסו חיים וייצמן, נתן שטראוס, הברון רוטשילד, גד פרומקין וקולונול פרדריק קיש לרכוש את רחבת הכותל, אך ההתנגדות המוסלמית הייתה חריפה וחזקה. בשנת 1926 הייתה זו ההתנגדות של הממשלה המנדטורית אשר סיכלה את הניסיון. באוקטובר 1928, לאחר האירוע של הסרת המחיצה בראש השנה, פנה וייצמן לפליקס דה־מנשה במכתב מיום 29 בחודש וביקש סיוע כספי ברכישת אזור הכותל. בהקשר זה יש לציין את הצעתו של הראי“ה קוק בעדותו בפני ועדת החקירה שלאחר פרעות תרפ“ט. הוא ציין ש“נודעת למקום הזה אותה הקדושה שחפפה על בית מקדשנו“ והציע שהוואקף המוסלמי יוחלף ב“וואקף“ יהודי מקביל והגוף הזה, דתי ולא פוליטי, הוא אשר יקבל לידיו את האחריות למקום.

עבודות שיפוץ ושימור בנדבכים העליונים של אבני הכותל הביאו למחאות מטעם יהודים אשר ביקשו לחייב פיקוח ארכיאולוגי במקום. לקראת פסח תרפ“ז עמד הרב יעקב־משה חרל“פ, תלמידו־מקורבו של הרב קוק, בראש קבוצת מקובלים שביקשו להקריב קרבן פסח, ואף פנו, ככל הנראה, לנציב העליון בדבר. אלא שלערבים נודע העניין והתוכנית לא יצאה לפועל בגלל מחאותיהם.

אחרי הפרעות בתרפ“ט, שיצאו ממתחם הר־הבית בברכתו של המופתי חג‘ אמין אל־חוסייני לאחר שנה של מעשי פרובוקציה מוסלמית מסביב לכותל המערבי, נפגש וייצמן עם ראש ממשלת בריטניה מקדונלד ב־6 בנובמבר 1930. בסיום השיחה על המצב בארץ־ישראל, ביקש וייצמן להעיר הערה כלפי התנהגותו של אדוארד ווד, שהיה מושל הודו באותו זמן. וייצמן התייחס למדיניות של ההודים, גם בארצם וגם באנגליה, אשר, לדבריו, אינם מתעניינים בכלכלה או בכל בעיה אחרת הקשורה למנדט על פלשתינה אלא רק למסגד עומר. וייצמן ציין שבוודאי הם מאמינים שהיהודים כבר שרפו את המבנה והביע צער על כך שווד לא פרסם הודעת הכחשה באופן מיידי. אם היה עושה כן, המוסלמים של הודו היו דוחים את התעמולה של המופתי. בשנות ה־30, אגב, ווד היה ממעצבי מדיניות הפייסנות מול גרמניה.

עריכת הוועידה המוסלמית למען ירושלים בדצמבר 1931 בניהולו של המופתי ובהשתתפות נציגים מוסלמים מארצות רבות במזרח־התיכון, באירופה ובאסיה העלתה את המסר ש“אל־אקצא בסכנה“ ויש להגן עליה. התקנות המחמירות של השלטון הבריטי ביחס להתנהגות היהודים ליד הכותל, כולל איסור תקיעת שופר, רק פעלו להרחיק את היהודים מן ההר ולהעצים את הכוח של ראשי האסלאם בארץ. בוועידה הושמעו הדברים הבאים: “הבוראק הקדוש [הכותל המערבי] לא היה יהודי. איננו רוצים שהיהודים יבכו שם וישפכו את דמעותיהם. לא נסכים שהיהודים יערכו טקסים דתיים אצל הבוראק… לא ייתכן שבמסגד אחד ייערכו טקסים יהודיים ומוסלמיים. איננו מודים בזכות היהודים“. הנה, אם היהודים לא עלו מהכותל להר, המסגד ירד עד לכותל. להתרסה הזאת לא הייתה מענה ציוני והכרזתו של הרב הראשי לישראל הראי“ה קוק זצ“ל בפני ועדת החקירה שהוא “נוהג לפרסם אזהרות שלא ייכנסו ח“ו למקום הקדוש הזה“ ציינה את העמידה מרחוק שהתקבעה אז.

ללא ספק, חוסר הרצון מצד הממסד הציוני להסתבך בסוגיית ההר תוך יישור קו עם הפסיקה האוסרת על העלייה להר של כל הרבנים (להוציא את הרב חיים הירשנזון, בעל “מלכי בקדש“, שהתווכח עם הרב קוק בנושא), ההתקפלות המדינית בתחילת ימי השלטון הבריטי על הארץ וההתמודדות עם קנאות מסולמית ומעשי רצח פגעו פגיעה אנושה בסיכויי שיבתו של הר־הבית לעם היהודי בשנים הללו.

ישראל מידד הוא מזכיר אגודת "אל הר ה'"

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', ה' אב תשע"ג, 12.7.2013

איילון להסברה אבל…

נתבשרנו שסגן השר לשעבר במשרד החוץ דני איילון יוצא ליוזמת הסברה חדשה.

ואני זוכר, בנוסף לכמה הצלחות מרשימות, גם קטע שאיכשהו נפל בדרך.

ב- 2009, באתי לו למשרד החוץ ושוחחנו, אני ואחרים, בנושא חדש שהתגלה לי אישית אבל ראיתי בו לא רק מכשול דיפלומטי וקונסולרי אבל גם מנוף במאבק נגד עמדתה המסורתית של ארה"ב בעניין ירושלים, שכל ילד אזרח אמריקאי שנולד בה לא זכוה לשם מדינה בתעודת הלידה שלו או בדרכונו. "ירושלים" תמיד תופיע כאילו אין לה מדינה.

הנה התזכיר שחיברתי:

כ"ב אב תשס"ט
12 אוגוסט 2009

לכבוד
דני איילון ברוך בינה
סגן שר החוץ סמנכ"ל אגף צפון אמריקה
משרד החוץ משרד החוץ

הרשו לנו לתמצת את הנושאים שאנו מעלים היום בפניכם:

1. הנוהל הקונסולרי של ארצות-הברית לגבי לידות של אזרחי ארה"ב בשטח של יהודה ושומרון קובע שבתעודת הלידה ובדרכון של התינוק יירשם כמקום הלידה: _______, West Bank.

לדעתנו, על משרד החוץ לפעול לביטול נוהל זה. הסיבה העיקרית היא שאין מקום כזה, מבחינה גיאוגרפית-פוליטית-מדינית.

מעבר לכך, מכיוון שהמינוח West Bank נכנס ללקסיקון הפוליטי רק באפריל 1950 כאשר ממלכת ירדן סיפחה את שטח יו"ש, להבנתנו כ"כובש" ובניגוד להחלטת האו"ם, תפיסה שלא הייתה מוכרת ע"י ארה"ב במיוחד, ונחשבה בעצם לבלתי-חוקי, ההכרה האגב-אורחא של המונח West Bank אף בצורה זו, מעניקה תוקף למצב שלא על מדינת ישראל לסבול.

עניין זה קשור לנושא שני: רישום לידות של ילדי אזרחי ארה"ב הנולדים בירושלים כולה, במזרח ובמערב, כאילו אין העיר נמצאת במדינה כלשהי. ונפרט בסעיף 2.

2. ההגיון של נוהל ארה"ב שלא לציין Israel כמדינה בה נמצאת "ירושלים" הוא שמכיוון שבהחלטת החלוקה של האו"ם על ירושלים להיות שטח בינלאומי/נפרד, כל עוד אין חוזה שלום סופי, העיר איננה שייכת לשום מדינה.

לנו אין את הכלים לבדוק אם בכל זאת ילדי אזרחי ארה"ב שנולדו במזרח העיר בתקופה שלפני 1967 נרשמו בנולדים ב: Jerusalem, Jordan אלא שמה שמעניין אותנו הוא שאם כך הרציונל המדיני, אזי על ארה"ב לאמץ את המונחים Judea ו- Samaria לעניין רישום לידות ביו"ש מכיוון ששמות אלה נכללו ונכתבו באותה החלטת האו"ם. אי-אפשר לנהוג בדרך אחת ולא בדרך השנייה.

ולכן, בהתחשב בקשר ההדוק בין הנשואים בסעיף ראשון ובסעיף שני, אנו מבקשים שצוות של משרד החוץ יבחן את דברינו וימליץ לפעול לשינוי המצב אצל שלטונות ארה"ב.

3. נושאים משניים אבל לא פחות חשובים:

א. מכיוון שהנשיא לשעבר ג'ימי קרטר "שבר" את הנוהג שארה"ב נהגה בו למנוע מאישים פוליטיים לבקר ביו"ש ובישובים בהם, אנו רוצים לקוות שמרד החוץ יפעל, בדרכים שונות, שפוליטיקאים מכל הארצות, נבחרי קונגרסים ופרלמנטרים, חברי משלחות שונות, אף הם יקבלו הזמנה או שתוצג בפניהם את האפשרות לבקר ביו"ש וייפגשו נציגי התושבים. כמו כן, ראוי שמשרד החוץ ימליץ בפני גורמים שונים המקיימים אירוח מסוג זה לכלול ביקור בישוב על סדר יומם.

ב. לדעתנו, ראוי, לכל הפחות, שבהזדמנויות מתאימות, יוזמנו נציגי ישובי יו"ש להשתתף באירועים כללים כגון קבלות פנים וכיו"ב שמשרד החוץ עורך למשלחות מבקרות.

ג. לתשומת לבכם: נוכח המצב הקיים מול ארה"ב, יש צורך בקיום קשר יותר הדוק עם חברי הסנאט והקונגרס. מתגבשת יוזמה של ביקורים של תושבי יו"ש, בעלי אזרחות ארה"ב, בקרב הצירים והסנאטורים על מנת לעדכן אותם לגבי הנעשה ביו"ש ועל הדעות והפרספקטיבות של התושבים הפרטיים. אנו מציעים למשרד החוץ להקדיש מחשבה לנושא.

לא זכינו לתשובה, לא לתיקון המצב, לא לשימוש בחומר.

אפס.

וחבל.

^

תוצאות סקר דעת-קהל בנושא הר-הבית

הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות – מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולם של פרופ' יצחק כ"ץ –
מנכ"ל, פרופ' ברוך מבורך – מנהל מדעי וד"ר אמיר הורקין – מנהל המחקר.

1. רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 66% ) סבורים כי המקום הקדוש ביותר לעם ישראל הוא
הכותל המערבי. כרבע מבעלי הדעה ( 29% ) סבורים כי המקום הקדוש ביותר לעם ישראל הוא הר
הבית ו 5%- סבורים כי המקום הקדוש ביותר לעם ישראל הוא מערת המכפלה או קבר רחל או קבר
רבי שמעון בר יוחאי.

2. כשליש מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 30% ) טוענים כי הם מגיעים לכותל המערבי בתדירות של
'מספר פעמים בשנה', כרבע ( 26% ) טוענים כי הם מגיעים לכותל המערבי בתדירות של 'בערך פעם
בשנה', כשליש ( 37% ) טוענים כי הם מגיעים לכותל המערבי בתדירות של 'על כמה שנים' וכעשירית
7% ) טוענים כי הם מגיעים לכותל המערבי בתדירות גבוהה של 'בערך פעם בחודש או יותר'. )

3. כמחצית מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 49% ) טוענים שחשוב או מאד חשוב להם שיהודים יבקרו
בהר הבית. 40% טוענים שכלל לא חשוב או לא חשוב להם שיהודים יבקרו בהר הבית וכעשירית
11% ) טוענים שחשוב להם במידה בינונית שיהודים יבקרו בהר הבית. הציון הממוצע ( 3.09 ) משקף )
חשיבות בינונית לביקור יהודים בהר הבית.

4. ניתן לציין כי רוב בעלי הדעה מכלל המדגם ( 60% ) טוענים שחשוב להם במידה בינונית ויותר מזה
שיהודים יבקרו בהר הבית.

5. מקרב אלו הטוענים שחשוב להם במידה בינונית ויותר מזה שיהודים יבקרו בהר הבית, רוב בעלי
הדעה ( 65% , שהם 39% מכלל המדגם) טוענים שחשוב להם שביקורי יהודים בהר הבית יהיו בהתאם
לכללי ההלכה היהודית, כמו למשל: טבילה במקווה וזהירות בכניסה למקומות אסורים במקום.

6. רוב בעלי הדעה מכלל המדגם ( 59% ) מעוניינים לבקר בהר הבית כחלק מסיור בירושלים בעוד ש –
41% אינם מעוניינים בסיור כזה.

7. רוב בעלי הדעה מכלל המדגם ( 63% ) סבורים כי אילו הייתה להם אפשרות להתפלל בהר הבית, הם לא היו מתפללים בהר הבית בעוד שכשליש ( 37% ) טוענים כי כן היו מתפללים בהר הבית בתסריט כנ"ל.

8. רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 62% ) מתנגדים להקמת בית כנסת על הר הבית וכשליש
38% ) תומכים בהקמת בית כנסת. )

9. רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 62% ) מתנגדים להקמת בית המקדש על הר הבית ולמעלה
משליש ( 40% ) תומכים בהקמת בית המקדש במיקום זה.

10 . רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 64% ) סבורים שמתחם הר הבית מנוהל כיום ע"י הווקף
( המוסלמי. רבע מבעלי הדעה סבורים שמתחם הר הבית מנוהל כיום ע"י ישראל וכעשירית ( 9%
סבורים שהמתחם מנוהל ע"י הרשות הפלסטינית.

11 . מקרב אלו הסבורים שמתחם הר הבית מנוהל כיום ע"י אחד מהגופים הבאים שאיננו ישראל
(הווקף המוסלמי, ירדן או הרשות הפלסטינית) או שלא יודעים ע"י מי מנוהל מתחם הר הבית,
הרוב הגדול מבעלי הדעה ( 64% ) סבורים שמדינת ישראל צריכה לנהל את מתחם הר הבית, 15%
מבעלי הדעה סבורים שסמכות דתית יהודית צריכה לנהל את מתחם הר הבית, ו 14%- סבורים
שהווקף המוסלמי צריך לנהל את המתחם.

12 . רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 68% ) סבורים שמדינת ישראל לא מאפשרת כיום ליהודים
להתפלל על הר הבית וכשליש ( 32% ) סבורים שהמדינה כן מאפשרת ליהודים להתפלל במתחם זה.

13 . רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 58% ) סבורים שמדינת ישראל כן צריכה לאכוף את זכותם
של יהודים להתפלל בהר הבית ו 42%- סבורים שהמדינה לא צריכה לאכוף זאת.

14 . כמחצית מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 53% ) סבורים כי מה שבאמת מנחה את המשטרה
בפעולותיה בהר הבית הוא כניעה לאיומים ולאלימות מוסלמית וכמחצית ( 47% ) סבורים כי מה
שבאמת מנחה את המשטרה בפעולותיה בהר הבית הוא אכיפת החוק הקיים.

15 . רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם ( 72% ) סבורים כי המדינה צריכה לאכוף בהר הבית הסדר
כמו במערת המכפלה, של חלוקה בין יהודים ומוסלמים בעוד שכרבע ( 28% ) סבורים שהמדינה לא
צריכה לאכוף הסדר כזה.

=========================

ולמחרת, אלה היו הכותרות:

הארץ:

סקר: שליש מהציבור היהודי בעד הקמת בית המקדש

יותר ממחצית הנשאלים תומכים שינוי הסטטוס קוו בשליטה על המתחם. אם בעבר עלייה להר היתה טאבו אצל דתיים-לאומים, כיום 68% רוצים לבקר בו

כשליש מהציבור היהודי בישראל תומך בהקמת בית מקדש שלישי על הר הבית בירושלים, לעומת 45% שמתנגדים לצעד זה ו-25% שלא הביעו עמדה בעניין. פילוח העמדות בשאלה לפי מגזרים העלה כי 43% מהנשאלים הדתיים בעד הקמת בית מקדש, לעומת 20% מהחרדים והחרדים הלאומיים ו-31% מהחילונים. כך עולה מסקר שערך מכון מאגר מוחות לקראת ט’ באב, שיחול בשבוע הבא, בהזמנת המטה המשותף של ארגוני הר הבית ובמימון קרן “נחלת עצמאות ישראל”, שבו השתתפו 523 יהודים בני 18 ומעלה. בארגוני המקדש, שיזמו את הסקר, בירכו על התוצאות שמצביעות לדעתם על התחזקות בתפישת הר הבית כמקום הקדוש והחשוב ביותר בציבור הישראלי.

בארגוני המקדש, שיזמו את הסקר, בירכו על התוצאות שמצביעות לדעתם על התחזקות בתפישת הר הבית כמקום הקדוש והחשוב ביותר בציבור הישראלי. לפני כשנה ערך העיתון "מקור ראשון" סקר דומה, שבו השיבו רק 22% מהנשאלים בחיוב על השאלה בדבר הקמת בית המקדש מחדש. עם זאת, השאלה בסקר זה נוסחה בצורה שונה והתייחסה לאפשרות להתחיל עכשיו בהקמת בית המקדש.

מהסקר עולה עוד שבציבור הישראלי יש רוב מוצק התומך בדרישה לשינוי הסטטוס קוו על הר הבית. 59% השיבו בחיוב לשאלה “האם המדינה צריכה לאכוף בהר הבית הסדר כמו במערת המכפלה, של חלוקה בין יהודים ומוסלמים?", ואילו 23% השיבו לה בשלילה ו-18% נוספים ענו שאינם יודעים, או נתנו תשובות אחרות.
עוד כתבות בנושא

בשנים האחרונות ניכר שינוי עמוק ביחס הציבור הדתי-לאומי וגם חלקים בציבור החרדי והחרד"לי כלפי הר הבית. כיום פועלות עשרות תנועות למען הר הבית באופנים שונים לשינוי הסטטוס קוו בהר. חלקן עוסקות בשחזור כלי המקדש ובהכנות מעשיות להקמת בית המקדש ולחידוש הקרבת הקורבנות, אחרות עוסקות בפעילות פוליטית ובעידוד הביקורים על ההר.

הדרישה שהולכת וגוברת, ומוצאת אחיזה גם במערכת הפוליטית, היא לשנות את הסטטוס קוו בהר, כך שתתאפשר תפילת יהודים בו. כיום אוסרת המשטרה על תפילות יהודים בהר הבית, מחשש להתפרצויות אלימות. רוב תנועות הר הבית פועלות תחת מטה משותף שיזם את הסקר.

ניתוח תוצאות הסקר מצביע על השינוי העמוק בתפיסת הציבור הדתי-לאומי את הר הבית. אם בעבר העלייה להר הבית היתה בבחינת טאבו, הרי שבסקר הנוכחי השיבו 68% מהנשאלים הדתיים שהם היו רוצים לבקר בהר הבית "כחלק מסיור בירושלים". 60% מהחילונים סיפקו תשובה דומה ורק 20% מהמשיבים החרדים ענו בחיוב לשאלה.

בתשובה לשאלה אם המדינה צריכה לאכוף את זכותם של יהודים להתפלל בהר הבית השיבו 70% מהדתיים בחיוב ורק 22% בשלילה. בקרב כלל הציבור השיבו 48% בחיוב על השאלה.

למרות השינוי ביחס להר הבית, הציבור היהודי עדיין רואה בכותל המערבי את המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. 66% מאלה שהביעו דעה בסקר בחרו בכותל כמקום הקדוש ביותר, לעומת 29% שבחרו בהר הבית.

"הניסיון להרחיק את עם ישראל ממקום קודשו כשל", אמר בתגובה לתוצאות יהודה גליק, דובר מטה ארגוני הר הבית, "מן הראוי שרשויות המדינה יהיו קשובות לאמירה של העם התובע ליישם את ריבונות המדינה בהר הבית"

חוקר הדתות תומר פרסיקו, שעוקב אחר תנועת המקדש, מפחית מעוצמת התוצאות. “במה זה מחייב אותך שאתה אומר שאתה בעד הקמת בית המקדש?”, תהה, “זה לא אומר שאתה בעד הקמה עכשיו, אבל הסקר מראה שתנועות המקדש הצליחו להעלות את זה על סדר היום, בזה אין ספק".

Ynet:

סקר: העם ויתר על בית המקדש

66% סבורים כי הכותל הוא האתר הקדוש ביותר לעם היהודי, ורק 29% מספקים את התואר הזה להר הבית, מקום המקדש. כמחצית הציבור סבורה כי הוואקף הוא הריבון בהר, וקרוב ל-60% רוצים הסדר חלוקה במקום בין יהודים למוסלמים. כמה ימים לפני תשעה באב, נראה כי הציבור הישראלי לא ממש מתגעגע

כן לתפילה על הר הבית – לא להקמת המקדש: סקר שנערך לקראת ט' באב מגלה כי רוב הציבור הישראלי תומך במתן חופש דת ליהודים באתר הקדוש, כפי הנהוג כלפי המוסלמים, אך מתנגד להצעה להקים בו בית כנסת – או את המקדש עצמו.

מקור ראשון:

58% מהציבור: תנו להתפלל בהר
רוב עצום מקרב אזרחי ישראל היהודים (72%) דורש לחלק את ההר בין יהודים וערבים * מיעוט שאיננו מבוטל (30%) מעוניין בהקמת בית מקדש בימינו (לעומת 17% בלבד בסקר שערך 'מקור ראשון' לפני שנה) * ואולם 66% מהנשאלים סבורים בטעות שהמקום הקדוש ביותר ליהודים הוא הכותל המערבי, ורק 29% מהם יודעים שזהו הר הבית * ובאופן מדהים-משהו מתברר שהרבה יותר חרדים מתנגדים להקמת הבית השלישי כעת (62%) מאשר חילונים ומסורתיים (45%)

^

^