בהמשך להתנצלות מכון מאיר

כפי שציינתי לפני כחודש, מכון מאיר הפסיד במשפט והוא נאלץ לפרסם התנצלות פומבית בפני הארגון שאני משתייך אחיו אשר מגייס כספים בעיקר מנוצרים אוהבי ציון ותומכי המפעל ההתנחלותי ביש"ע.

וכעת ההתנצלות התפרסמה:

אמת ואמונה ויחי

^