תלונתי? צודקת!

הגשתי תלונה לפני שבועיים על שידור מאת העיתונאי אמיר בר-שלום שהיה בערוץ ראשון ביום 30 ביולי

בשידור בערוץ הראשון בשעה 23:10, דיבר הכתב לענניני צבא אמיר בר-שלום על רבע מליון פליטים. בין היתר, הוא גם הזכיר את המונח "עקורים" אבל את המונח "פליטים" חזר עליו כ- 4 פעמים.

על פי אתר UNRWA, המונח הרשמי באנגלית הוא IDP, דהיינו Internally Displaced Person. זאת אומרת, לא פליט וגם לא עקור אלא אדם שבאופן זמני נאלץ לעבור ממקום מגוריו. אינני מומחה של תרגום מקצועי אבל היה ראוי שבר-שלום, ואחרים ברשות השידור, לא ישתמשו במונח "פליט" למען הדיוק.

והנה התשובה:

לישראל מידד שלום רב,

תודה על פנייתך ועל הצפייה בשידורינו.

תלונתך צודקת.

displaced person הוא עקור זמני ולא פליט.

הערתך הועברה לתשומת לבם של יועצת הלשון ברשות השידור ולאמיר בר שלום.

בברכה,
דדי מרקוביץ'
נציב קבילות הציבור

"צודקת"!

^

נפגעתי משידור ומנציב תלונות הצבור

לאחר ציפייה בשידור בערוץ 10 הגשתי תלונה זו:

"במוצ"ש, 9.8, בשעה 20:38, בסיום כתבה על חזרתם של תושבי קיבוצי עוטף עזה לבתיהם, או שלא, אמר דב גילהר מנחה השידור באולפן אודות ההוראה מהמועצה שלא לחזור: "אפשר להבין אותם".

גם אם נראה הדבר כאך טבעי, כהבעת מידה של חמלה או התחשבות במצבם, ראוי שעובדי חברת החדשות של הרשות השנייה האחראית עליה יימנעו מהבעת דעה אישית בנושאי הכתבות. למשל, מנחה שהיה אומר על מפגיני שמאל נגד המלחמה או מתנגדיהם מימין שקוראים לעומתם קריאות-גנאי ש"אפשר להבין אותם" ובאמת, "אפשר להבין אותם" אלא שהבעת דעה אישית כזאת אין מקומה בתוכנית חדשות. ועל זאת תלונתי."

והנה התשובה:

ט"ו באב התשע"ד
0214 באוגוסט 11
סימוכין 1021
לכבוד
ישראל מידד
שלום רב,
קיבלתי את פנייתך מיום 2902200214 שעניינה הבעת דעה אישית של המגיש דב גילהר במהדורת
החדשות בערוץ 12. לטענתך, אין לכך מקום.

ככלל, אין נציבות פניות הציבור וכמוה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מתערבות בשיקול דעתם
המקצועי של עורכי וכתבי המהדורות הפועלים במסגרת חופש הביטוי והיצירה המוקנה להם בחוק,
וזאת למעט מקרים של ביזוי והשפלה של הצופים. במקרים אלה אנו מתערבים על פי הצורך. כל
תלונה על הבעת דעה של עיתונאי, מגיש או כתב הנאמרת באחד מערוצי השידור המפוקחים על ידי
הרשות השנייה, ואשר מגיעה לנציבות פניות הציבור ברשות, נבחנת לגופה. במקרים בהם היא נמצאת
פוגענית, היא נבדקת ומטופלת בכלים העומדים לרשות הנציבות. במידה ותיתקל בעתיד באמירות או
בהתנהלות שאינה במקומה באפשרותך לפנות אלינו בשנית תוך ציון הפרטים הרלוונטיים למקרה
ותלונתך תטופל בהתאם.

אני מודה לך על פנייתך ומצר אם נפגעת מהדברים.

בברכה,
דוד רגב
נציב תלונות הצבור
העתקים: יהודית לויט, מ"מ סמנכ"ל טלוויזיה, הרשות השנייה.
ניר נוימן, חדשות 12.

וכתבתי תגובה:

לדוד רגב,
נציב תלונות הצבור
הרשות השניה

שלום רב,

תודה על התייחסותך לתלונתי.

אבקש להעיר אודות משפט הסיום שלך:

אני מודה לך על פנייתך ומצר אם נפגעת מהדברים

אינני יורד לסוף דעתך בניסוח זה.

האם "הדברים" שפוגעים בי הם התוכן המקורי בתלונתי או האם "הדברים" הם תוכן תשובתך לתלונתי ואת הצורה אני מפרש את עקרונות האתיקה העיתונאית המקצועית ואת החוקים החלים עלל עובדי הרשות השניה ובמיוחד, בחברת החדשות שלה?

הרי סעיף 5 לכללי האתיקה של הרשות השנייה, למשל, קובע "5. אובייקטיביות בשידור
בעל זיכיון יבחין בשידוריו הבחנה ברורה בין דיווח עובדתי לבין הבעת דעה, פרשנות או ניתוח של מידע'." גם אם אתה טוען שיש לקריין חדשות (לא פרשן, לא מומחה אורח, לא איש בידור אלא anchor כפיי שמכונה בלע"ז) איזושהי "מסגרת [של] חופש הביטוי והיצירה המוקנה להם בחוק", בוודאי כשהנושא גולש לתחום הציבורי-פוליטי-השקפתי יש להקפיד הקפדה יתרה במקום להצדיק אפילו חשד להפרה שמטבע הדברים עשוי להגדיל את תחום אותו "חופש" עד כדי יצירת פירצה גדולה בכללים.

בנוסף, בהתחשב בכללים האחרים, וביניהם: "4. אי משוא פנים א. לא יעשה בעל זיכיון שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע מלשדר; ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), בעל זיכיון יקפיד שלא יהיה בשידוריו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, את עניינם האישי" וגם 6. איזון בשידור "בנושא בעל משמעות ציבורית, ייתן בעל זיכיון בשידוריו ביטוי נאות ומאוזן לדעות השונות הרווחות בציבור ולא יעדיף דעה מסוימת על פני דעה אחרת." ואף 9. הגינות בעל הזיכיון חייב בהגינות גם כלפי ציבור הצופים או המאזינים…", כל המכלול הזה אינו ניתן לפירוק כפי שאתה עשית בתשובתך.

אבקשך, אם כן, לשוב ולשקול את עמדתך בתקווה שתראה שנכון יותר יהיה שלא לאפשר את מה שאיפשרת.

בברכה,

ישראל מידד

^

מזכר ליו"ר ועדת הפנים של הכנסת בנושא הר-הבית

נשלח לקראת הישיבה שתיערך ביום רביעי הקרוב,

אל: יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ מירי רגב וחברי הוועדה
מאת: ישראל מידד, חבר "מטה ארגוני הר הבית והמקדש" ומזכיר "אגודת אל הר ה'"
הנדון: ישיבת הוועדה המוקדשת לנושא: "הערכות המשטרה לעליית יהודים להר הבית בחגי תשרי"

מאות היהודים שהצליחו, זו הפעם הראשונה בשלוש שנים, לעלות למתחם הר-הבית ביום הצום של ט' באב, שמחו, על אף היום וזכר החורבן, שמשטרת ישראל איפשרה את הדבר, גם אם בצורה מוגבלת ככל ששעות היום עברו לפי העקרון "כמה שגדולה המחאה המוסלמית כך קטנה הכניסה היהודית". כפי שמופיע ביומנו של "הנוסע מבורדו" חלק 591‏ – עולה רגל נוצרי, שהגיע לירושלים בשנת 333, היו בחצר הר הבית: "שתי אנדרטאות של אדריאנוס, ולא רחוק מהאנדרטאות נמצאת אבן נקובה שהיהודים באים אליה כל שנה ומושחים אותה בשמן. הם מקוננים על עצמם באנחות וקורעים את בגדיהם ואז עוזבים". היהודים לא ויתרו על נוכחות בהר וגם מעשה זה של "חסד" דאז מזכיר לנו את המצב של היום. מצד אחד, יש להודות על פעולות מסוימות של המשטרה ומצד שני, יש לציין תהיות ואכזבות.

מדוע המשטרה איננה מקיימת הסדרי בידוק של מוסלמים כנוהל קבוע כמו ליהודים?

מדוע המטרה מרשה לצעירים לשהות משך כל הלילה במתחם?

מדוע, שוב ושוב, שמענו חדשות בסוף חודש רמאדן ואף ראינו את התמונות, היינו עדים לפריצות של המשטרה כדי להפסיק יידוי "חפצים מעופפים" כולל זיקוקים מסוכנים כשהמיידים מצליחים שוב ושוב להסתנן ולהתבצר ולצבור עימם משק קר אבל אף קטלני? האם יש מנהרות, לא של החשמונאים אלא של המוסלמים? איך הם נכנסים מצויידים כך?

מדוע המשטרה מרשה הפרת הסטטוס-קוו זה כשלוש שנים האחרונות ומרשה למוסלמים, המקבלים מימון בידי תנועתו של השייח' ראד סלח מהתנועה האיסלמית-סניף צפון, קודם גברים וכעת נשים, להתמקם דווקא במסלול הליכתם של יהודים במקומות שהם מחוץ לשטח המקודש דווקא? מדוע המשטרה מתירה להם להתקרב על מרחק נגיעה או זריקת נעל אל יהודים, ובמיוחד ילדים, ולקיים מעשי פרובוקציה?

מי החליט את ההחלטה להעזיב את תחנת המשטרה ברמה בהר-הבית?

מדוע, משך שנות דור מאז 1967, אף לא מוסלמי אחד שנעצר בגין הפרת הסדר הצבורי לא הואשם גם בסעיף 2 לחוק השמירה על המקומות הקדושים"?

מדוע מתעכב ביצוע התוספת של עמדות בידוק כדי להקל על תנועת התיירים שהטורים משתרכים עד לחניון גבעתי לבושת המדינה שכך מסבירה פניה לתיירים? האם זה נכון שהגורם המעכב הוא רב הכותל שמסרב לוותר על כמה מטרים מרובעים של תחום הרחבה?

אכן, המשטרה מיישמת את תכתיבי המדיניות של הממשלה. בסוף פברואר השנה, הבהיר מרק רגב, על רקע דברי ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בכנסת:

“The policy of the government of Israel has been and continues to be the maintenance of the status quo at the Temple Mount, including freedom of access for all faiths to the holy sites,..The government has no intention of changing this policy.”

אך בפני התקשורת העולמית ביום 4 באוגוסט, הוא הכריז ודומני שאין אזכור בעברית לדבריו אלא רק באנגלית לצערנו:

I want to make sure that everyone understands that Israel respects and will continue to respect the status quo on the Temple Mount. We know that there are arrangements there, including the traditional role of the Hashemite Kingdom of Jordan, and we are not about to change it."

אך, משום מה, ואולי מתוך שכחה, ראש הממשלה לא ציין את השמירה על גישה חופשית. וחבל כי אולי זה מקרין על המשטרה. האכן?

מדוע עדיין אין סידורים נאותים כדי לשמור על ממצאי העבר היהודיים של האתר?

האם, מאז ישיבת הוועדה בה הופיע דר' יובל ברוך, משהו הסתדר עם רשות העתיקות?

ביום 8 בינואר השנה, קיימה וועדה מכובדת זו ישיבה בנושא העתיקות שבהר ואני מבקש לצטט כמה שורות מהפרוטוקול, לקראת הסוף:

"היו"ר מירי רגב: מצוין. מה הבעיה שפקחים יהיו 24 שעות? תחלקו עם הוועד.
יובל ברוך: עם כל הכבוד, הוועד הוא לא גוף סטטוטורי ואנחנו שמחים על זה שהוא עוזר לנו.
היו"ר מירי רגב: יפה. אני מבקשת נוכחות של 24 שעות של פקחים בהר הבית, שיעבדו עם פקחי עיריית
ירושלים – לא משנה איך תעשו את זה – 24 שעות, ודיווח לוועדה בדיון הבא על ביצוע ההנחיה הזאת.
ישראל מידד: או שלא.
היו"ר מירי רגב: או שלא.

אז, גבירתי, כן היה פיקוח רציף ומועיל, או שלא היה?

ולסיום, אני מצטט מדברי כבוד יושבת הראש של הוועדה מיום ה- 23 ביוני השנה: "אני מאמינה שהר הבית סגור יותר מידי ליהודים בשעות שהם צריכים לעלות. יש התפרעות על ההר? שההר ייסגר לכולם – ליהודים ולמוסלמים. לא יכול להיות שהמתפרעים יקבלו מתנה, פרס. אם מתפרעים – אף אחד לא יעלה. אנחנו צריכים לשמור על ציבור המוסלמים ועל ציבור היהודים…".

תודה.

ישראל מידד, חבר "מטה ארגוני הר הבית והמקדש" ומזכיר "אגודת אל הר ה'"

^

אז איפה ייבנה בית המקדש השלישי?

תקרא את המידע דלמטה.
ואם אתה חושב שמר מרקוביץ לא צדק בנזיפתו את אורי רווח, תכתוב לו:

ombudsman@iba.org.il

וכמובן, בנימוס.

רב הכותל: בית המקדש יקום על הר הבית "זאת האתיקה היהודית"

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א רב הכותל והמקומות הקדושים נגד המתקפה ברשות השידור על הכתב אורי רווח בערוץ הראשון.

בערב תשעה באב אורי רווח, כתב הערוץ הראשון שידר מרחבת הכותל המערבי את קריאת מגילת "איכה" ואמירת הקינות לזכר חורבן בית המקדש והציפייה לבניין בית המקדש השלישי, כמדי שנה. רווח צולם כאשר מאחוריו נראים המתפללים ברחבת הכותל. בין היתר, אמר אורי רווח בשידור: "כאן אמור להיבנות בית המקדש השלישי, ובינתיים מתאבלים על חורבן הבית הראשון והשני".

למחרת תשעה באב קיבל אורי רווח פנייה בהולה מלשכתו של דדי מרקוביץ', נציב פניות הציבור ברשות השידור. נציב תלונות הציבור, דדי מרקוביץ', פנה לרווח במכתב חריף, שבו האשים אותו בחוסר אתיקה בסיסית: "זו הפרה של כללי אתיקה בסיסיים. האם לדעתך מידע שיקום בית מקדש שלישי בהר הבית היה רלוונטי לכתבה?"

רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ זעם על המתקפה נגד אורי רווח והניסיון להפוך את האמונה היהודית לדבר הנוגד את האתיקה של כללי רשות השידור. במכתב שכתב לאורי רווח לאור הביקורת הוא אומר "הייתכן כי החוק בישראל רואה בנביא ישעיהו אדם לא אתי ובנבואתו והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' – הפרה של כללים אתיים?"

"אינני יודע מי הרהיב עוז בנפשו לצאת נגד חלומם של יהודים בכל שנות גלותם ולהשליך מאחורי גוו את חזון הנביאים?", כותב הרב רבינוביץ במכתבו לאורי רווח ומוסיף בסיום מכתבו "מסור נא לכולם כי לא מלבך אמרת את הדברים. מיליוני יהודים בעולם כולו אוחזים באמונת אבותיהם כי לעתיד לבוא יקום בית המקדש השלישי במקום בו עמדו קודמיו על הר הבית, מקום העקידה. זוהי המסורת היהודית, זוהי האתיקה היהודית ועל פיה ראוי שייבחנו הן דבריך הראויים בשידור, והן תגובתו הבלתי ראויה של מי שהתלונן עליך"

^