ועדת העורכים – 1925

לפי הערך בויקיפדיה:

הוועדה נוסדה בפברואר 1942, בעקבות טביעתה של אניית המעפילים סטרומה, מתוך צורך שחשו עורכי העיתונים העבריים בהכוונה מצד הנהגת היישוב בכל הקשור לפרסום חומר רגיש בנושאים כמו גירוש מעפילים או חיפושי נשק ביישובים העבריים. היא נקראה אז "ועדת התגובה".

אך ראו-נא את הידיעה הזו מתוך העיתון "דאר היום" מתאריך 27 באוקטובר 1925:

editors

אז מתי נוסדה "ועדת העורכים" בפועל?

^