חילופי ציוצים: אסף רונאל, עמוס שוקן וישראל מידד

שרשור של דיאלוג בטוויטר על הערה של אסף רונאל שעמוס שוקן מתך בה

Asaf Ronel צייץ מחדש את Yaron Avraham

And another Israeli neo-Nazi, deputy foreign minister , calls the presence of African refugees in southern Tel Aviv "immigration terror"

@AmosSchocken1
בתשובה ל-@ymedad @AsafRonel @TzipiHotovely
כי השואה היא לטוב ולרע הנוכחות הכי חזקה בישראל. לכן כל דבר כאן שיש לו איפיון שמזכיר למישהו דברים שקרו שם, מחייב התיחסות. אני כבר מתחיל לחשוב שההתנגדות לזיהוי בין תופעות כאן ושם (שאתה תומך בה כשזה בא מהימין), נובעת מכך שאתה מבין שהימין גם מקדם מאפיינים גזענים ואחרים בדומה לנאצים.

@ymedad
פתאום השליאה בשפה היא בלבדית שייכת לשמאל. מותר להם "אנה פרנק" ואסור לימין "טרור מהגרים" ועוד גם "ניאו-נאצי". @AmosSchocken1 כל הכבוד על הרמה של השיח הצבורי.

@ymedad
קיים מצב שבהחלט ניתן לכנות אותו "טרור" באזור. אם אני מכנה ערבי טרוריסט, אני גזען? פשוט אין כאן הגיון. מי הזחוח? אולי קודם ייפתר הבעיה של אלימות ופשע במקום לקדם מבצע "אנה פרנק" שהוא ניצול סמל מתקופת הנאציזם לטובת מאבק השמאל נגד המדינה?
@AsafRonel
בתשובה ל-@ymedad @AmosSchocken1
ישראל, בעבודתי בעיתון הארץ יצא לי לעסוק במעלליהם של כל מיני ניאו-נאצים (בעיקר באירופה. חדשות חוץ והכל…). זה מה שנאו-נאצים עושים היום: שונאים מוסלמים ופליטים. רבים מהם אפילו די מחבבים את ישראל. וחוטובלי גזענית לא פחות מהם
ואגב,
https://news.walla.co.il/item/2854587

@AmosSchocken1
11 שעותלפני 11 שעות
עוד
בתשובה ל-@ymedad @AsafRonel @TzipiHotovely
אני לא מבין אותך. למה אתה מדבר איתי על אנה פרנק? אני אמרתי משהו בקשר לזה? איך זה מגיע אלי בכלל?

@AsafRonel
BTW: One of the spiritual leaders of Shas (the party of the corrupt interior minister @ariyederi) met last night w the head of one of Israel's most notorious neo-Nazi organizations, @kahane_zadak, & told him: "continue doing God's work" https://twitter.com/y9000000000/status/965475002861719552

@ymedad
13 שע׳לפני 13 שעות
עוד
פתאום השליא[ט]ה בשפה היא בלבדית שייכת לשמאל. מותר להם "אנה פרנק" ואסור לימין "טרור מהגרים" ועוד גם "ניאו-נאצי".
@AmosSchocken1 כל הכבוד על הרמה של השיח הצבורי.

@AmosSchocken1
12 שע׳לפני 12 שעות
עוד
מה אתה רוצה? הנאצים היו גזענים וגם היהודים (חוטובלי למשל), אז ניאו נאצים.

@ymedad
12 שע׳לפני 12 שעות
עוד
עמוס מה אני מבקש הוא ניהול ויכוח לא מתלהט, תרבותי וענייני. ככה למדתי מאז שהתחלתי לקרוא את "הארץ" ב-1966 כשהמורה שלי במכון למדריכי חו"ל ד"ר יונה דוד חילק לנו הגליון היומי. באמת, בלי סארקזם אין צורך בכינויים ומינוחים כאלה. הרי זה מה שהעיתון דרש מאנשי המחנה הלאומי. עליכם לא חל הכלל?
@AmosSchocken1
12 שע׳לפני 12 שעות
עוד
ישראל, חוטובלי אמרה אל תקראו להם פליטים, אלא מהגרים טרוריסטים. זאת צורת דיבור גזענית שנועדה להצדיק (בשקרים) יחס של בוז ושנאה אל תת אדם אל האנשים האלה. זאת דהומניזציה שלהם וגם בעיני זה דיבור ניאו נאצי. תגיד, לפני שנזפת בנו נזפת בחוטובלי?

@ymedad
12 שע׳לפני 12 שעות
עוד
א. הם לא מהגרים/מחפםשי עבודה ברובם?
ב. ישראל לא טיפלה באלה הנחשבים לבאמת פליטים?
ג. איפה הגזענות? אין בישראל בני גזעים שונים שעובדים בה, באופן חוקי?
ד. אולי תשאלו אם תושבי דרום ת"א מרגישים מאוימים וסובלים אלימות?
ה. אין כאן בוז ואין כאן תת-אדם. אולי אדם עליון: הליברל.
@AmosSchocken1
11 שע׳לפני 11 שעות
עוד
טרור מהגרים? אתה באמת מסכים שיכנו כך בני אדם? יום קודם בית משפט פסק שאריתראים שישראל מסרבת לראות בהם פליטים יש להם טענה מוצדקת שהם כן. אז הגברת הזחוחה הזאת תכנה אותם מהגרי טרור? ואיפה הטרור כאן? בוא ניזכר איך כינו יהודים בגרמניה. ניאו נאצית, איך אפשר לטעון שזה לא מוצדק?

@ymedad
11 שע׳לפני 11 שעות
עוד
קיים מצב שבהחלט ניתן לכנות אותו "טרור" באזור. אם אני מכנה ערבי טרוריסט, אני גזען? פשוט אין כאן הגיון. מי הזחוח? אולי קודם ייפתר הבעיה של אלימות ופשע במקום לקדם מבצע "אנה פרנק" שהוא ניצול סמל מתקופת הנאציזם לטובת מאבק השמאל נגד המדינה?

@AmosSchocken1
11 שע׳לפני 11 שעות
עוד
אני לא מבין אותך. למה אתה מדבר איתי על אנה פרנק? אני אמרתי משהו בקשר לזה? איך זה מגיע אלי בכלל?

@ymedad
3 שע׳לפני 3 שעות
עוד
סליחה.
אחותה של הקומיקאית שרה סילברמן, הרבה סוזן סילברמן יזמה מבצע להחביא פליטים כשתבוא המשטרה הישראלית לגרש אותם ואמרה זה כמו אנה פרנק. כתבתי לא, זה כמו רחב הזונה, ומדוע היא חייבת לקשור את זה לשואה. ולי, להשתמש ב"ניאו-נאצי" זה די מקביל: אי אפשר שיהודים יתווכחו מבלי להזכיר השואה
@AmosSchocken1
ברשימת המעקב עוקב אחר @AmosSchocken1
עוד
בתשובה ל-@ymedad @AsafRonel @TzipiHotovely
כי השואה היא לטוב ולרע הנוכחות הכי חזקה בישראל. לכן כל דבר כאן שיש לו איפיון שמזכיר למישהו דברים שקרו שם, מחייב התיחסות. אני כבר מתחיל לחשוב שההתנגדות לזיהוי בין תופעות כאן ושם (שאתה תומך בה כשזה בא מהימין), נובעת מכך שאתה מבין שהימין גם מקדם מאפיינים גזענים ואחרים בדומה לנאצים.

@ymedad
34 שנ׳לפני 34 שניות
עוד
בתשובה ל-@AmosSchocken1 @AsafRonel @TzipiHotovely
לא, ממש אינני מבין כך ולא מאמין כך (ואינני איש כ"ך). בוודאי יש גילויים לא מוסריים ולא מועילים ולא חוקיים של שנאת הזר. ואני מקווה שאתה יודע שאני פועל כנגדם. אבל השימוש במינוח "ניאו-נאצי" הופך להיות idee fixe ולא משהו נבחן ואמת.

^