דבריי במושב ראשון של השדולה למען הר הבית

השתתפתי היום במפגש ראשון של השדולה החדשה למען הר הבית שקמה בכנסת:

17202984_10212231099042557_5355368402202186169_n

הייתי אחרון הדוברים (את הכנס צולם בידי יהושע וונדר)  ואני משחזר דבריי:

אני מבקש לדבר על…ירדן.

קיים הסכם בין ירדן לבין ישראל ויש בו סעיף 9 שכתוב בו ביתן היתר:

מקומות בעלי משמעות היסטורית ודתית ויחסים בין-דתיים

1. כל צד יאפשר חירות גישה למקומות בעלי משמעות דתית והיסטורית.

2. בהקשר זה, בהתאם להצהרת וושינגטון, ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד הקיים של
הממלכה ההאשמית של ירדן במקומות קדושים מוסלמיים בירושלים. בשעה שייערך
המשא-ומתן על מעמד הקבע, תעניק ישראל עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי
במקומות קדושים אלה.

3. הצדדים יפעלו יחד לקדם יחסים בין-דתיים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות במטרה
לפעול למען הבנה דתית, מחויבות מוסרית, חירות הפולחן הדתי, וסובלנות ושלום.

ואני מעיר שלוש נקודות:

ראשונה, למרות אי-קיום ההתחייבויות אלה מצד ירדן לא זכור לי שום מחאה דיפלומטית או זימון השגריר לבירור או נזיפה מצד ישראל.

שניה, לאחר ההסכם שנחתם במרס 2013 בין הרש"פ וירדן לפיו הופך המלך לפטרון של המקומות הקדושים ויש בו סתירות בינו לבין הסכם השלום, שוב לא זכור לי ערעור מטעם ממשלת ישראל.

ושלישית, רבים מאתנו שמחים לאיד על כשלונו של ג'ון קרי אבל בדבר אחד הוא הצליח בגדול.

במפגש עם ראש הממשלה נתניהו באוקטובר 2015, אותו מפגש שיזם את מצלמות הפיקוח שבסופו של דבר לא יצאו לפועל בגלל התנגדות הרש"פ, הוא כן הצליח לקבע הכרה רשמית והודאה של ישראל ב"סטטוס-קוו" שהיה ענין פנים-ישראלי בעל-פה וכעת הוא נקבע כדבר מדיני בינלאומי.

המכלול הזה מפריע לכל התקדמות רצינית בהר-הבית כמקום קדוש יהודי ומתן זכויות ליהודים במקום. אם יש אפשרות לגרום לנתניהו

to walk back

דהיינו לקחת בחזרה את כל העניין הזה אני מקווה שהשדולה ערה לצורך הדבר.

מהופעתי:

tmk4

tmk5

^

 

העניין פשוט: חוסר נוכחות יהודים פוגע יותר

התפרסם מכתבו של הרב שמואל אויערבאך בתגובה להתגברות העולים להר-הבית מקרב מחנה החרדים:

8d2meey2__w968h1147q95

העניין הוא שחוסר נוכחות יהודים בחצרות בית ה' הוא אשר, אולי, מביא עלינו החלטות של התנכרות לקשר ההיסטורי, הדתי והלאומי של עם ישראל למקום קדשו.

^

לא "אבי העלילה"

בחיבורו החדש והחשוב, המשך לחיבור מלפני שלוש שנים, נדב שרגאי עוסק בנושא הסטטוס-קוו של הר-הבית.

אלא במצאתי נקודה, אמנם קטנה ואולי לא כל כך חשובה, שאני חולק עליו בעניין.

וכך הוא כותב בהפנייה מס 3 בעמ' 6:

אבי עלילת 'אל אקצא בסכנה' היה המופתי הגדול חאג' אמין אל חוסייני שבראשית המאה העשרים הסית קהלים מוסלמיים נרחבים
להאמין שהיהודים אינם מסתפקים בכותל ומתכוונים להשתלט על מסגד אל אקצא ולהחריבו. כתוצאה מהסתה זו פרצו פרעות תרפ"ט

ולא כן.

ראשית, בשנת 1918, נאלץ חיים וייצמן לנסוע אל הסולטן של מצרים כדי לפגוש אותו ולנסות להזים את השמועות שהתנועה הציונות עומדת להרוס את "מסגד עומר" כפי שהדבר מופיע במכתביו.

DSCN5464 - Copy

DSCN5465

דבר שני, הקונגרס הערבי השלישי של בדצמבר 1920, התקשט בכרזה על הקיר של הדיונים ובה כתוב:

"אל אקצה בסכנה"

Third_Palestinian_National_Congress

 

בוודאי נכון שהמופתי חג' אמין אל-חוסייני עשה שימוש מושכל בסיסמה הזאת אבל דומני שאי-אשפר לכנות אותו "אבי העלילה".

^

היו זמנים 1926

הבעיות של ליהודים והגישה החופשית לכותל המערבי, שלא לדבר על הגישה להר-הבית, לא התחילו לאחרונה:

כותל  דבר 3-6-26

ומי "דבר, 10 ביוני 1926:

כותל דבר 11-6-1926

ומה קרה?

DSCN5481.JPG

 

זו רק טעימה של המציאות שלא מכירים כאשר חלק גדול מן הצבור חושב ש"שנת האפס" הייתה תרפ"ט – /1928 – 1929.

^

מי מפחד ממדינה יהודית לרגלי הר-הבית?

מצאתי הפסקה למטה בחיפוש בארכיון מחלקת המדינה של ארה"ב והיא מתוך מברק מנובמבר 1947 המסכם הערכה מדינית של איש המנגנון של ממשלת המנדט הבריטי לגבי אפשרות של הקמת מדינה יהודית בפלסטין/ארץ-ישראל לפי הצעת החלוקה.
בישחה עפ הפקיד האנונימי, הקונסול הכללי האמריקאי הסיק ומצביע על כך בפני הממונים עליו בושינגטון שגבולות המדינה היהודית בפלסטין החלוקה שתקום, אגב, בהסכמת עבדאללה של ירדן, ככל הנראה :
"יתקרבו עד למסגד הגדול [כינוי להר-הבית] אשר ישלהבו, והמצב יהיה מסוכן יותר מעצם החלוקה עצמה".
זאת אומרת, התפיסה של הפקיד היא שהקמת מדינה יהודית בחלק מפלסטין פחות בעייתית מהאפשרות שמדינה זו תתמקם למרגלות הר-הבית, או, בקיצור:
הדת גוברת על הפוליטיקה.
מתוך המברק –
 
The Consul General at Jerusalem (Macatee) to the Secretary of State
 
Jerusalem, November 11, 1947—4 p. m.secret
518.
1.
High government official confirms existence JA plan on highest level set up Jewish state within UNSCOP boundaries at first opportunity regardless UN decision. January 1 is date frequently mentioned….In circumstances so-called state would be handicapped to extent which informant thinks not at all realized by JA. Informant confirms existence rumors that JA has some kind of deal with Abdullah, possibly to take over portion of Palestine outside Jewish state.
 
2.
Considers suggested partition Jerusalem visualizing Jewish state approaching walls of great Mosque more inflammatory, dangerous than partition of Palestine itself
^

ליבת הזכות לחופש הדת – גם בהר-הבית

איננו עוד זקוקים לרבנות הראשית והסכמתה וקביעותיה:

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מתנגד לחוק המקוואות וטוען כי הדבר פוגע בחופש הדת, עד כדי פגיעה בכבוד האדם ובזכות לשוויון. אמש פירסם היועץ חוות דעת, המתייחסת להצעת חוק שירותי הדת היהודיים, שעניינה הגבלת השימוש במקוואות ציבוריים אך ורק לטבילה שמקיימת את כללי מועצת הרבנות הראשית.

על פי המסמך, "התרת הטבילה במקוואות ציבוריים בדרך הלכתית מסוימת בלבד, באופן אשר מונע לחלוטין קיום טבילה במקוואות ציבוריים מצד אלו אשר פועלים על פי מנהג שונה, פוגעת בליבת הזכות לחופש הדת, העולה כדי פגיעה בכבוד האדם המעוגן בחוק היסוד, כמו גם בזכות לשוויון".

המסמך בעצם מאיין את הצורך בסעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים:

שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם. ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

האיסור של הרבנות הראשית על כניסה למתחם הר-הבית כמו גם השפעתו של רב הכותל המקומות הקדושים אינו שייך וקשור.

^