האם אפשר, מבחינה הלכתית, לעלות להר הבית?

דעתו של הרב שמואל אליהו שליט"א במעייני הישועה שבת זו:

^

מודעות פרסומת