דבריי במושב ראשון של השדולה למען הר הבית

השתתפתי היום במפגש ראשון של השדולה החדשה למען הר הבית שקמה בכנסת:

17202984_10212231099042557_5355368402202186169_n

הייתי אחרון הדוברים (את הכנס צולם בידי יהושע וונדר)  ואני משחזר דבריי:

אני מבקש לדבר על…ירדן.

קיים הסכם בין ירדן לבין ישראל ויש בו סעיף 9 שכתוב בו ביתן היתר:

מקומות בעלי משמעות היסטורית ודתית ויחסים בין-דתיים

1. כל צד יאפשר חירות גישה למקומות בעלי משמעות דתית והיסטורית.

2. בהקשר זה, בהתאם להצהרת וושינגטון, ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד הקיים של
הממלכה ההאשמית של ירדן במקומות קדושים מוסלמיים בירושלים. בשעה שייערך
המשא-ומתן על מעמד הקבע, תעניק ישראל עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי
במקומות קדושים אלה.

3. הצדדים יפעלו יחד לקדם יחסים בין-דתיים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות במטרה
לפעול למען הבנה דתית, מחויבות מוסרית, חירות הפולחן הדתי, וסובלנות ושלום.

ואני מעיר שלוש נקודות:

ראשונה, למרות אי-קיום ההתחייבויות אלה מצד ירדן לא זכור לי שום מחאה דיפלומטית או זימון השגריר לבירור או נזיפה מצד ישראל.

שניה, לאחר ההסכם שנחתם במרס 2013 בין הרש"פ וירדן לפיו הופך המלך לפטרון של המקומות הקדושים ויש בו סתירות בינו לבין הסכם השלום, שוב לא זכור לי ערעור מטעם ממשלת ישראל.

ושלישית, רבים מאתנו שמחים לאיד על כשלונו של ג'ון קרי אבל בדבר אחד הוא הצליח בגדול.

במפגש עם ראש הממשלה נתניהו באוקטובר 2015, אותו מפגש שיזם את מצלמות הפיקוח שבסופו של דבר לא יצאו לפועל בגלל התנגדות הרש"פ, הוא כן הצליח לקבע הכרה רשמית והודאה של ישראל ב"סטטוס-קוו" שהיה ענין פנים-ישראלי בעל-פה וכעת הוא נקבע כדבר מדיני בינלאומי.

המכלול הזה מפריע לכל התקדמות רצינית בהר-הבית כמקום קדוש יהודי ומתן זכויות ליהודים במקום. אם יש אפשרות לגרום לנתניהו

to walk back

דהיינו לקחת בחזרה את כל העניין הזה אני מקווה שהשדולה ערה לצורך הדבר.

מהופעתי:

tmk4

tmk5

^

 

זהבה גלאון, חברת כנסת משקרת

טוב, אעדן:

חברת כנסת שמוליכה שולל.

יכולתי גם לכתוב:

חברת כנסת אשר מצטרפת לגל ההסתה והדיס-אינפורמציה של האיסלם הקיצוני.

הנה דבריה היום בכנסת:

ואני פונה לראש הממשלה. מה עשית אדוני ראש הממשלה חוץ מלשחק עם החברים שלך בממשלה במי מתחנף יותר לימין הקיצוני והמתנחלי? רק הבוקר השר אורי אריאל עלה להר הבית. הרי שנים שתושבי העיר הזאת חיים ללא ביטחון, ללא אופק מדיני – – –

קריאה:

חבר הכנסת אורי אריאל עלה להר הבית?

זהבה גלאון (מרצ):

סייר.

אורן אסף חזן (הליכוד):

אל תוליכי שולל פה את כולם.

אז, זהו, שלא.

השר אורי אריאל לא עלה להר-הבית היום.

נכון, הוא היה בעיר העתיקה כדי לבדוק את הפרת החוק ע"י עובדי הוואקף באזור צפון הכותל המערבי.

האם קבלה גלאון את המידע מ"עיר עמים"? "שלום עכשיו"? "מ"בצלם"?  ממי?

נ.ב.  יולי אדלשטיין הבהיר:

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון.

לפני שאזמין את אחרון הדוברים, השר זאב אלקין, אני רק רוצה להבהיר – קיימת הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה ושל ראש הממשלה לשרים וקיימת  הנחייה מפורשת של קצין הכנסת לכל חברי כנסת להימנע מעלייה להר הבית, כך שאף שר ואף חבר כנסת לא עלה הבוקר להר הבית. מכיוון שהדברים נאמרים בשידור חי והנושא הוא נפיץ, כפי שנאמר, אני גם חוזר על הבקשה הזאת. אני חוזר ואומר, אף שר ואף חבר כנסת, לא יהודי ולא ערבי, לא עלה הבוקר להר הבית.

 

 

^

מי מפחד ממדינה יהודית לרגלי הר-הבית?

מצאתי הפסקה למטה בחיפוש בארכיון מחלקת המדינה של ארה"ב והיא מתוך מברק מנובמבר 1947 המסכם הערכה מדינית של איש המנגנון של ממשלת המנדט הבריטי לגבי אפשרות של הקמת מדינה יהודית בפלסטין/ארץ-ישראל לפי הצעת החלוקה.
בישחה עפ הפקיד האנונימי, הקונסול הכללי האמריקאי הסיק ומצביע על כך בפני הממונים עליו בושינגטון שגבולות המדינה היהודית בפלסטין החלוקה שתקום, אגב, בהסכמת עבדאללה של ירדן, ככל הנראה :
"יתקרבו עד למסגד הגדול [כינוי להר-הבית] אשר ישלהבו, והמצב יהיה מסוכן יותר מעצם החלוקה עצמה".
זאת אומרת, התפיסה של הפקיד היא שהקמת מדינה יהודית בחלק מפלסטין פחות בעייתית מהאפשרות שמדינה זו תתמקם למרגלות הר-הבית, או, בקיצור:
הדת גוברת על הפוליטיקה.
מתוך המברק –
 
The Consul General at Jerusalem (Macatee) to the Secretary of State
 
Jerusalem, November 11, 1947—4 p. m.secret
518.
1.
High government official confirms existence JA plan on highest level set up Jewish state within UNSCOP boundaries at first opportunity regardless UN decision. January 1 is date frequently mentioned….In circumstances so-called state would be handicapped to extent which informant thinks not at all realized by JA. Informant confirms existence rumors that JA has some kind of deal with Abdullah, possibly to take over portion of Palestine outside Jewish state.
 
2.
Considers suggested partition Jerusalem visualizing Jewish state approaching walls of great Mosque more inflammatory, dangerous than partition of Palestine itself
^

ליבת הזכות לחופש הדת – גם בהר-הבית

איננו עוד זקוקים לרבנות הראשית והסכמתה וקביעותיה:

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מתנגד לחוק המקוואות וטוען כי הדבר פוגע בחופש הדת, עד כדי פגיעה בכבוד האדם ובזכות לשוויון. אמש פירסם היועץ חוות דעת, המתייחסת להצעת חוק שירותי הדת היהודיים, שעניינה הגבלת השימוש במקוואות ציבוריים אך ורק לטבילה שמקיימת את כללי מועצת הרבנות הראשית.

על פי המסמך, "התרת הטבילה במקוואות ציבוריים בדרך הלכתית מסוימת בלבד, באופן אשר מונע לחלוטין קיום טבילה במקוואות ציבוריים מצד אלו אשר פועלים על פי מנהג שונה, פוגעת בליבת הזכות לחופש הדת, העולה כדי פגיעה בכבוד האדם המעוגן בחוק היסוד, כמו גם בזכות לשוויון".

המסמך בעצם מאיין את הצורך בסעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים:

שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם. ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

האיסור של הרבנות הראשית על כניסה למתחם הר-הבית כמו גם השפעתו של רב הכותל המקומות הקדושים אינו שייך וקשור.

^

משורר של "עזו ושלום"

בגליון "שבת שלום" של פרשת וירא של תנועת עוז ושלום/נתיבות שלום (כנראה שהמיזוג הארגוני לא בדיוק תפס מלפני כ- 30 שנה אם השם עדיין מצביע על שניים במקום אחד), משה לביא לבקוביץ, מאוניברסיטת חיפה, החליט לתרום שורות של שיר נוכח המצב הבטחוני בארץ וביחס למאבק לזכויות היהודים בהר-הבית.

לפני כן, מחכים אותנו במסורת דרשנית של ח'דית מוסלמי שיש בה הקבלה בין הסיפור של הגר, הננטשת בידי אברהם עם בנה לבין עקדת יצחק.  בקיצור, מקום חפירת מקור מים שלה היה למקום קדוש, הכעבה במכה, וזה מזכיר לו המים שיצאו מהר הבית בחזון שלעתיד לבוא.

לדעת לביא, לא רק מים קשורים להר הבית אבל גם אש ובמיוחד, בימים אלה, אש "ההורסים לעלות בהר על דעת עצמם , אש הפוגעת במי שהורסים לעלות בהר".  לדידו, יש לבחור בין האש לבין המים ו"שמקום בית המקדש יהא מקום מים חיים ולא אש מכלה".

על רקע זה הנה השיר:

DSCN5308

^