איזו 'חיה'?

ראיתי תלונה שהוגשה לנציב תלונות הצבור ברשות השידור:

בזמן שידור התכנית מלווה מלכה במוצ"ש האחרון, בעל טור בתכנית בשם ישראל [גליס?], דיבר על ההסתה הפלשתינאית והמאבק נגדה, וסמוך לאחר מכן הזכיר את הפסוק מפרשת השבוע – "כעת חיה ולשרה בן" – והביא את פירושו של האדמו"ר מקרלין: כעת יש לך חיה בבית, ובע"ה בשנה הבאה יהיה לך בן. והוסיף: כולנו יודעים מי החיה וכולי. ואני תמה: כיצד אפשר לזעוק נגד ההסתה הפלשתינאית ובאותה נשימה להגדיר את ישמעאל ובניו כחיות? כיצד אפשר לבקר את הכינוי שמכנים מוסלמים את היהודים כ"בני הקופים והחזירים" ולנהוג בצורה דומה? לדעתי רדיו ממלכתיישראלי – ואף כל גוף תקשורת אחר, מוטב לו שיתרחק מדברי בלע כאלו, גם אם יש להם סימוכין בדברי חכמים.

וחשבתי לעצמי, הרי כתוב במפורש בתנ"ך "וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ" אז הפירוש לא רחוק מהמקור.

ואולי גם, שהאדמו"ר מקרלין השתמש בניב האידשאי "א וילדר חיה", לא ממש חיה אל בתכונות של חיה.

מה שכן, עם כל המטען הזה של הסתה, כביכול, גם מהתנ"ך וגם מהשידור ברדיו, אינני רואה עשרות בחורי ישיבה מסתובבים בכפרים של ערבים ובשווקיהם ודוקרים ילדים.

^