איזה לקח ללמוד?

להלן קטע (מסומן במסגרת כחולה) מדברי הרב משה שטרנבוך, יליד לונדון, ומראשי העדה החרדית. סינוף קשריו המשפחתיים מרשת אותו במרכז העדה.

בקטה המסומן, שטרנבוך נותן פירוש עדכני לדפוס התנהלות מתוך מעשה אבות, במקרה זה מגוריו של אברהם אבינו במצרים:

DSCN7553 (2)

כמובן, בסוג הלימוד הזה קיימות אפשרויות רבות.  למשל, אפשר ללמוד שבוודאי ניתן לחיות בקרב אוכלוסיה שונה משלך, אפילו במידת-מה, עויינות, אם רק תתחזק מבחינה פנימית ומבחינה חיצונית, להתרחק מרשעים.

אבל הוראותיו כאן של הרב שטרנבוך שונות לגמרי מזה.  הוא מציע הסתגרות וניתוק. אין להיות בחברותם של חופשיים ופורקי עול. כאילו שאי-אפשר להתחזק עד כדי חיי צוותא למשך שעות אחדות ביום חול עם אלה שאינם חרדים.

הוא מציע שנשים לא תצאנה לעבודה כדי לפרנס בעליהם לומדי תורה ותו לא – אלא אם כן עוסקים בעבודות שניתן להשחיל בזמן בית המדרש.

הנה: ההבדל בתפיסות ובהשקפות.

^