מי מפחד ממדינה יהודית לרגלי הר-הבית?

מצאתי הפסקה למטה בחיפוש בארכיון מחלקת המדינה של ארה"ב והיא מתוך מברק מנובמבר 1947 המסכם הערכה מדינית של איש המנגנון של ממשלת המנדט הבריטי לגבי אפשרות של הקמת מדינה יהודית בפלסטין/ארץ-ישראל לפי הצעת החלוקה.
בישחה עפ הפקיד האנונימי, הקונסול הכללי האמריקאי הסיק ומצביע על כך בפני הממונים עליו בושינגטון שגבולות המדינה היהודית בפלסטין החלוקה שתקום, אגב, בהסכמת עבדאללה של ירדן, ככל הנראה :
"יתקרבו עד למסגד הגדול [כינוי להר-הבית] אשר ישלהבו, והמצב יהיה מסוכן יותר מעצם החלוקה עצמה".
זאת אומרת, התפיסה של הפקיד היא שהקמת מדינה יהודית בחלק מפלסטין פחות בעייתית מהאפשרות שמדינה זו תתמקם למרגלות הר-הבית, או, בקיצור:
הדת גוברת על הפוליטיקה.
מתוך המברק –
 
The Consul General at Jerusalem (Macatee) to the Secretary of State
 
Jerusalem, November 11, 1947—4 p. m.secret
518.
1.
High government official confirms existence JA plan on highest level set up Jewish state within UNSCOP boundaries at first opportunity regardless UN decision. January 1 is date frequently mentioned….In circumstances so-called state would be handicapped to extent which informant thinks not at all realized by JA. Informant confirms existence rumors that JA has some kind of deal with Abdullah, possibly to take over portion of Palestine outside Jewish state.
 
2.
Considers suggested partition Jerusalem visualizing Jewish state approaching walls of great Mosque more inflammatory, dangerous than partition of Palestine itself
^

תפילה מעורבת בכותל

בגליון 375 של "מצברוח", 11 במרץ 2016, חוזר חגי הוברמן, תוך שימוש בתמונות ישנות, על הטענה שב"תקופת המנדט הבריטי…תפילה מערובת של גברים ונשים ברחת הכותל…הייתה עניין שבשגרה".

וזאת טענה לכאורה נכונה אבל תנסו למצוא אישה בתמונה זו:

הכותל-המערבי-1929

אך בכל זאת יש בעיה.

ראשית, גם לפני השלטון הבריטי הייתה תפילה מעורבת.  אבל שנית, העובדה ההיסטורית היא ששימוש שמחיצה הייתה אסורה ברמות שונות ולאחר 1928, האיסור היה בתוקף לפי ספר לבן בריטי מחודש נובמבר אותה שנה וזאת לאחר תקרית "המחיצה" של האדמו"ר מאדזימין כפי שמובא כאן:

נקודת המפנה היתה בליל יום הכיפורים תרפ"ט (23 בספטמבר 1928): מאות יהודים התכנסו לתפילה ברחבת הכותל המערבי, כמנהגם מאז ומתמיד.  אלא שביום זה, קבע השמש מחיצה בין הנשים לגברים. הסיבה לשינוי הזה נעוצה במחלוקת פנים יהודית. במשך שנים שימש בכותל רק שמש ספרדי. הרב אי"ה קוק מינה למקום גם שמש אשכנזי. לקראת יום הכיפורים הגיע למקום האדמו"ר [אהרון] מנחם מנדל גוטרמן מפולין וביקש להקים [מכספו הפרטית] מחיצה בין גברים לנשים.

image564

אם כל הכבוד לחגי, ידידי, לדעתי, אין כאן ראיה אלא מציאות שנכפתה על היהודים או ע"י העותמנים או ע"י הבריטים וברגע שחשבו שיש להם את הכוח, הפרידו.

^