זהבה גלאון, חברת כנסת משקרת

טוב, אעדן:

חברת כנסת שמוליכה שולל.

יכולתי גם לכתוב:

חברת כנסת אשר מצטרפת לגל ההסתה והדיס-אינפורמציה של האיסלם הקיצוני.

הנה דבריה היום בכנסת:

ואני פונה לראש הממשלה. מה עשית אדוני ראש הממשלה חוץ מלשחק עם החברים שלך בממשלה במי מתחנף יותר לימין הקיצוני והמתנחלי? רק הבוקר השר אורי אריאל עלה להר הבית. הרי שנים שתושבי העיר הזאת חיים ללא ביטחון, ללא אופק מדיני – – –

קריאה:

חבר הכנסת אורי אריאל עלה להר הבית?

זהבה גלאון (מרצ):

סייר.

אורן אסף חזן (הליכוד):

אל תוליכי שולל פה את כולם.

אז, זהו, שלא.

השר אורי אריאל לא עלה להר-הבית היום.

נכון, הוא היה בעיר העתיקה כדי לבדוק את הפרת החוק ע"י עובדי הוואקף באזור צפון הכותל המערבי.

האם קבלה גלאון את המידע מ"עיר עמים"? "שלום עכשיו"? "מ"בצלם"?  ממי?

נ.ב.  יולי אדלשטיין הבהיר:

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון.

לפני שאזמין את אחרון הדוברים, השר זאב אלקין, אני רק רוצה להבהיר – קיימת הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה ושל ראש הממשלה לשרים וקיימת  הנחייה מפורשת של קצין הכנסת לכל חברי כנסת להימנע מעלייה להר הבית, כך שאף שר ואף חבר כנסת לא עלה הבוקר להר הבית. מכיוון שהדברים נאמרים בשידור חי והנושא הוא נפיץ, כפי שנאמר, אני גם חוזר על הבקשה הזאת. אני חוזר ואומר, אף שר ואף חבר כנסת, לא יהודי ולא ערבי, לא עלה הבוקר להר הבית.

 

 

^

כשאליהו גולומב כעס על אורי צבי גרינברג

אצג גולומב 14-1-31

זה היה מהעיתון "דואר היום".

הנה הרשימה הרגיזה גולומב:

אצג גולומב 11-1-31

פניה עוז-זלצברגר הגיבה:

איזה יופי! צריך להעביר שיעור באצ״ג לכל כתבן ישראלי ולכל ״רושם״ טוקבקים. שילמדו איך לנסח טקסטים מצמיתים ולפזר אותיות.

בדקתי את כרך י"ז של "כל כתבי", עמ' 126 – 127 ושם דן מרון מציין שהקטע אשר הפריע לאצ"ג היה ידיעתו של גולומב שאלה אשר הצביעו עבור רשימת הרביזיוניסטים באו מקרב "חשוכי צפת ומתנכרי פתח-תקוה".

מי אמר שיאיר גרבוז ואמירתו על "מנשקי המזוזות" היה הראשון בסוג זה של הטלת רפש?

^

לא סטטוס-קוו אלא סטטוס הקלון

המתיחות של שנת תרפ"ט מסביב לכותל המערבי, שהתחילה ביום הכיפורים, 12 ספטמבר 1928, והמשיכה לכל אורך אותה שנה בצורות שונות עד לפרוץ הפרעות בי"ז באב, מסומנת בדיווח הזה:

אצג 25-7-29א

אך מעניינים במיוחד דבריו של המשורר אורי צבי גרינברג בסוף הכתבה:

אצג 25-7-29 הכותל

שבאותו חודש יראה ספר השירים שלו אור (מודעה מיום 8 באוגוסט)

אצג 8-8-29

^

לא "אבי העלילה"

בחיבורו החדש והחשוב, המשך לחיבור מלפני שלוש שנים, נדב שרגאי עוסק בנושא הסטטוס-קוו של הר-הבית.

אלא במצאתי נקודה, אמנם קטנה ואולי לא כל כך חשובה, שאני חולק עליו בעניין.

וכך הוא כותב בהפנייה מס 3 בעמ' 6:

אבי עלילת 'אל אקצא בסכנה' היה המופתי הגדול חאג' אמין אל חוסייני שבראשית המאה העשרים הסית קהלים מוסלמיים נרחבים
להאמין שהיהודים אינם מסתפקים בכותל ומתכוונים להשתלט על מסגד אל אקצא ולהחריבו. כתוצאה מהסתה זו פרצו פרעות תרפ"ט

ולא כן.

ראשית, בשנת 1918, נאלץ חיים וייצמן לנסוע אל הסולטן של מצרים כדי לפגוש אותו ולנסות להזים את השמועות שהתנועה הציונות עומדת להרוס את "מסגד עומר" כפי שהדבר מופיע במכתביו.

DSCN5464 - Copy

DSCN5465

דבר שני, הקונגרס הערבי השלישי של בדצמבר 1920, התקשט בכרזה על הקיר של הדיונים ובה כתוב:

"אל אקצה בסכנה"

Third_Palestinian_National_Congress

 

בוודאי נכון שהמופתי חג' אמין אל-חוסייני עשה שימוש מושכל בסיסמה הזאת אבל דומני שאי-אשפר לכנות אותו "אבי העלילה".

^